Koninklijke Onderscheiding voor de heer Harrie Vaneker

03 september 2019

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Patrick Welman heeft vanavond, tijdens de algemene ledenvergadering van de EHBO-vereniging St. Plechelmus Oldenzaal een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Harrie Vaneker. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij bij Koninklijk Besluit, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

afbeelding: Harrie Vaneker

Harrie heeft zich de afgelopen 40 jaar als vrijwilliger en bestuurder ingezet voor de lokale, provinciale en landelijke vereniging van de EHBO. (Eerste Hulp Bij Ongelukken). Met veel inzet en doorzettingsvermogen en in diverse functies heeft hij zich met name binnen de Oldenzaalse EHBO-vereniging St. Plechelmus Oldenzaal verdienstelijk gemaakt. In 1979 meldde hij zich aan als lid van de vereniging. Bijna direct na zijn aanmelding maakte hij deel uit van de werkgroep die inzetbaar is bij evenementen en heeft hij de functie van secretaris van het bestuur op zich genomen. Op dit moment is hij al weer meer dan 15 jaar voorzitter van de vereniging. In 2016, bij zijn herbenoeming als voorzitter, heeft hij aangegeven dat dit echt zijn laatste termijn als voorzitter van de EHBO-vereniging St. Plechelmus Oldenzaal zou zijn. Zijn termijn als voorzitter eindigt volgens de statuten in september 2019. Helaas heeft niemand zich gemeld voor de functie van voorzitter en heeft Harrie aangegeven nog één jaar als voorzitter te willen aanblijven.

EHBO Districtsbestuur van Overijssel

Harrie is ook al meer dan 20 jaar actief lid van het EHBO Districtsbestuur van Overijssel. In die hoedanigheid woont hij diverse algemene ledenvergaderingen van zijn rayon bij en brengt hij de in zijn rayon spelende zaken voor het voetlicht. Vermeldenswaardig is ook nog dat hij sinds vorig jaar de functie van secretaris van bestuur op zich heeft genomen. Bovendien is hij een kleine 10 jaar, als vertegenwoordiger van de EHBO District Overijssel, lid van het hoofdbestuur van de Nationale Bond EHBO geweest.

Oldenzaals mannenkoor

Harrie is al meer dan 25 jaar lid van het Oldenzaals Mannenkoor. Hij bezoekt trouw de repetitie-avonden en is aanwezig bij de uitvoeringen van het koor. Ook voor andere ondersteunende activiteiten ten behoeve van dit koor kan men altijd een beroep op hem doen.

Onmisbare stille kracht

Harrie wordt gezien als een zeer bescheiden, nooit op de voorgrond tredende en zeer plichtsgetrouwe vrijwilliger. Iemand die met weinig woorden zijn doel bereikt en die zichzelf niet op de borst klopt, de zogenoemde onmisbare stille kracht achter de schermen. Hij wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd hetzelfde te doen.