Koninklijke Onderscheiding voor Felix Nijland

12 juni 2022

Burgemeester Patrick Welman reikte op zondag 12 juni 2022 rond 11.30 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Felix Nijland. Felix is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Felix Nijland heeft tot aan zijn pensioen, in 2015, gewerkt als journalist bij het regionale dagblad Twentsche Courant/Tubantia. Zijn leven staat grotendeels in het teken van het welzijn van zijn geliefde Oldenzaal. Als geboren en getogen Zuid-Berghuizenaar heeft deze buurtschap (Marke) hem altijd zeer na aan het hart gelegen.

Hij heeft zich dan ook vele jaren verdienstelijk gemaakt voor de samenleving door o.a. zijn positieve bijdrage aan voetbalvereniging FC Berghuizen. Bij deze vereniging was hij enkele jaren leider van een jeugdteam, secretaris van het jeugdbestuur, initiator van vele nieuwe activiteiten, organisator van meerdere voetbalreizen naar Scandinavië, medeoprichter van het meisjesvoetbal en groepsleider van een dameselftal. Gesteld wordt dat Felix met veel enthousiasme, passie, inzet en betrokkenheid er voor gezorgd heeft dat het meisjes- en damesvoetbal bij FC Berghuizen tot grote bloei kwam, bij de club volledig werd geaccepteerd en dat hij de basis heeft gelegd voor het feit dat FC Berghuizen op dit moment nog steeds een toonaangevende vereniging is op gebied van damesvoetbal. Bovendien heeft hij het jubileumboek 40 jaar FC Berghuizen geschreven. 

Het jubileumboek van FC Berghuizen is niet het enige (jubileum)boek dat hij, om niet, heeft geschreven. Hij heeft ook diverse jubileumuitgaves voor de Mariaparochie in de wijk Zuid Berghuizen, de woonzorgcentra De Scholtenhof en de Mariahof van de zorgfederatie Oldenzaal en het boek "Overdinkel is met ons, 100 jaar zusters aan de grens" geschreven. In zijn actieve loopbaan als journalist stond Felix bekend om zijn diepgaande onderzoeken met hoor/wederhoor voordat hij een objectief stuk schreef. Een werkwijze die zeer tijdrovend is en die hij ook voor de genoemde uitgaves heeft gehanteerd.

Andere in het oog springende verdiensten zijn o.a. dat Felix medeoprichter en vele jaren voorzitter van de Solexclub is geweest, actief deelnam aan de jubileumcommissies van Mariakerk, geholpen heeft met opzetten van het huisblad van de zorgfederatie Oldenzaal en meerdere jaren als mantelzorger voor zijn ouders heeft gezorgd.

Felix was ook de initiator om een kinderboekenmuseum te realiseren in Oldenzaal. Na een zoektocht en speurwerk van vele jaren is het uiteindelijk niet gelukt om het kinderboekenmuseum in Oldenzaal te realiseren. Een geschikte locatie en betaalbare locatie bleek het struikelpunt.

Daarnaast, en dat is zeer opmerkelijk en speciaal, was hij de initiator en begeleidde hij het proces van de totstandkoming van het Sintimonument in de Herdenkingstuin en de Social Sofa die voor het huis staat van waaruit de Sintifamilie Weiss en eerder de Joodse familie Cohen zijn gedeporteerd.

Op dit moment zet hij zich vol verve in voor de Stichting Kansrijk Zuid Berghuizen en voor de digitale krant “Hallo Berghuizen”. Als geen ander streeft hij ernaar dat Berghuizen een prachtwijk is om te wonen, te sporten, te recreëren, te winkelen, te wandelen etc. is. Zeer recent nog heeft hij het initiatief genomen om het muziekpodium in Park Zuid Berghuizen af te bouwen.

Felix is altijd bereid zijn kennis en kunde, pro deo, in te zetten om situaties te verbeteren. Hij initieerde diverse maatschappelijke projecten met veel energie, betrokkenheid in harmonie en consensus. Felix is fanatiek en wil altijd het beste. Soms is hij zo ambitieus dat anderen hem niet begrijpen. Het kost hem dan best moeite om zijn ambitie bij te stellen. Hij kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van, vooral de Oldenzaalse, samenleving heeft ingespannen en spant zich nog in. Tevens heeft hij anderen weten te enthousiasmeren hetzelfde te doen.