Koninklijke Onderscheiding voor Marcel Snijders

01 juli 2022

Burgemeester Patrick Welman reikte tijdens de afscheidsreceptie van de heer Marcel Snijders op vrijdag 1 juli 2022 een Koninklijke Onderscheiding uit. Marcel is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Marcel Snijders is locatiedirecteur bij het Twents Carmel College, locatie Potskampstraat te Oldenzaal. De school heeft gemiddeld 1450 leerlingen per jaar, biedt alle vier leerwegen in het vmbo aan (basis- en kaderberoepsgericht, gemengde en theoretische leerweg) en heeft zeven beroepsgerichte vmbo-profielen. Onder zijn aansturing verwerft de locatie Potskampstraat in 2018 voor het eerst het predicaat “Excellente school”. Dit predicaat is in januari 2022 bestendigd c.q. wederom toegekend.

Naast zijn reguliere baan als locatiedirecteur heeft Marcel zich op diverse fronten binnen het onderwijs op zowel regionaal- als landelijk niveau verdienstelijk ingezet.

Zo was hij jaren lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Leergeld Oldenzaal. Deze stichting wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving dreigen te komen. Is hij enkele jaren lid geweest van de stuurgroep/bestuur van het landelijke platform vmbo Intersectoraal. Heeft hij meegewerkt aan de transitie tot het beroepsgerichte vmbo-profiel dienstverlening & producten. Op dit moment het meest voorkomende vmbo-profiel. Daarnaast is mede door zijn toedoen in het kader van Passend Onderwijs in Noord Oost Overijssel voor het basis- en voortgezet onderwijs een zogenaamde commissie 10-14 ingesteld. Deze commissie draagt zorg voor een soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en voor doorlopende leerlijnen. Bovendien heeft Marcel, als adviseur meegeholpen de nieuwe werkwijze te introduceren in de regio Hengelo (O) en Enschede. Inmiddels is binnen de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs het werken met een 10-14 commissie gemeengoed geworden.

Tevens dient ook nog vermeld te worden dat hij samen met de adjunct-directeur Praktijk Onderwijs en zijn team de nieuwbouw voor het Praktijkonderwijs in een aparte vestiging in Oldenzaal heeft gerealiseerd en dat hij samen met de adjunct-directeur Techniek een ingrijpende verbouwing van zijn eigen locatie heeft begeleidt. Na de verbouwing was zijn locatie goed voorbereid om met alle nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo (omzetting van smalle naar brede profielen) in de pilotfase (2014-2016) te starten en heeft daarmee een voorbeeld en vraagbaakfunctie voor heel Nederland vervuld.

Daarnaast is Marcel verschillende jaren projectcoördinator geweest van het Toptraject vmbo-mbo-hbo in Twente, een samenwerkingsverband van in eerste instantie vijf voortgezet onderwijs scholen (waaronder het Twents Carmel College), het ROC van Twente en Saxion Hogeschool. Het Toptraject is een doorgaand leertraject voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo’ers die via het mbo een hbo-diploma willen halen.

Bovendien heeft hij, op verzoek van de landelijk opererende VO-raad in de pilotfase deelgenomen aan de ontwikkeling van het EVC-traject (EVC= Elders Verworven Competenties). Een traject voor schoolbegeleiders om op masterniveau bekwaam te worden. Hij heeft een taalklas voor kinderen van statushouders opgezet en heeft dit traject zelf ook succesvol afgesloten. Hij wordt gezien als een gedreven, integere en constructieve pleitbezorger en is vaak de drijvende kracht bij het tot stand komen van verschillende samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs maar ook daarbuiten.

Naast zijn enorme inzet voor het onderwijs maakt Marcel zich ook belangeloos meer dan verdienstelijk voor de Oldenzaalse samenleving. Zo is hij al 20 jaar lid van het algemeen bestuur en vrijwilliger bij Stichting Kunst in de Etalage, is hij bestuurslid en acteur bij Vereniging SNOR amusementstheater (ook een kleine 20 jaar) en vervult hij (sinds 2018) de functie van penningmeester bij Stadstheater De Bond. Bovendien maakt hij zich al een kleine 40 jaar op meerdere fronten verdienstelijk voor het Oldenzaalse carnaval. Allemaal activiteiten die niet meer weg te denken zijn uit het rijke culturele leven in Oldenzaal.

Van Marcel wordt gezegd dat hij een betrokken man is die graag meedenkt in organisaties op het vlak van visieontwikkeling, strategievorming, beleidsformulering en operationalisering. Zijn stijl van leiding geven is kort en krachtig. Hij is een groot organisatietalent en een mensenbinder. Hij kan velen motiveren en enthousiast maken voor de diverse doelen van verschillende organisaties om deze vervolgens gezamenlijk tot uitvoer te brengen. Hij heeft humor, zorgt voor een goede sfeer en weet het “Oldenzaalse gevoel” als geen ander uit te dragen.