Koninklijke Onderscheiding voor stadsbeiaardier Hylke Banning

05 mei 2022

Burgemeester Patrick Welman reikte op donderdag 5 mei 2022 rond 11.30 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Hylke Banning. Hylke is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hylke Banning is werkzaam als product owner bij Sigmax Public Transport B.V. Tevens is hij sinds 1992 als stadsbeiaardier in dienst bij de gemeente Oldenzaal. Hylke krijgt zijn onderscheiding omdat hij naast zijn contractuele verplichtingen, zoals het wekelijks spelen, twee keer per jaar de speeltrommel versterken en jaarlijks een zomer-concertserie organiseren, hij veel meer doet dan van hem mag worden verwacht. Hij organiseert concerten met lokale ensembles, onderhoudt de website van de St. Plechelmusbasiliek, verzorgt rondleidingen en is beiaardier bij lokale festiviteiten en educatieve projecten. Bovendien speelt hij veel vaker dan de speelbeurten waarvoor hij betaald wordt. Verder was hij zeer recent nog heel nauw betrokken bij de plannen rondom de aanschaf van een nieuwe lage bes-klok voor de St. Plechelmusbasiliek. Hierbij moet worden vermeld dat dit project mede door de 'enorme drive' van Hylke onlangs succesvol is afgerond met het binnenhalen en zegenen van de klok.

Hylke kan worden omschreven als een ware ambassadeur voor de beiaardcultuur. Want naast zijn contractuele verplichtingen verricht hij sinds 1990 ook vele werkzaamheden als vrijwilliger en in diverse functie bij diverse regionale en landelijke beiaardorganisaties. Zo is hij actief bij de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, bij de Stichting De Twentsche Beiaard te Enschede, Beiaard Wereld Federatie (World Carillon Federation; WCF), Kamerkoor Canteklaer te Enschede, Stichting Beiaard Centrum Nederland (BCN) te Amersfoort, Campus Beiaard Kring (CBK) van de Universiteit Twente. Voor een nadere omschrijving van zijn activiteiten verwijs ik u naar de opsomming onderaan dit bericht.

Hylke Banning heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het behoud van de beiaardcultuur. Hylke kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd". Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Gelet op de (bestuurlijke) aard, duur, (landelijke) uitstraling en betekenis van zijn activiteiten werd hij, ter gelegenheid van zijn dertigjarig jubileum als stadsbeiaardier van de gemeente Oldezaal, op donderdag 5 mei omstreeks 11.30 uur in “zijn” geliefde Plechelmustoren te Oldenzaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Activiteiten van stadsbeiaardier Hylke Banning

Hylke fungeert als webredacteur. Bovendien heeft hij de website gebouwd en was hij webmaster en (eind)redacteur van het ledenblad.

De afgelopen jaren was de stichting slapende, o.a. omdat de beiaardiers van de andere Twentse steden nauwelijks te bewegen waren tot gezamenlijke activiteiten. Sinds 2018 worden door Hylke en de stadsbeiaardier van Enschede (Esther Schopman) weer plannen gemaakt om de beiaardcultuur in de regio gezamenlijk via deze stichting onder de aandacht te brengen.

Tevens heeft hij de website gebouwd en fungeerde hij als webmaster. Op dit moment is Hylke nauw betrokken bij de voorbereiding en organisatie van het wereldcongres van de WCF, dat in 2023 in Utrecht zal plaatsvinden.

Daarnaast was/is betrokkene o.a. lid van de pr-commissie en beheerder van de website en verzorg-de/verzorgt hij de digitale nieuwsbrief

BCN is het centrum voor promotie, educatie en informatie op het gebied van de beiaardcultuur. Het bundelt kennis, organiseert cursussen en is uitgever van beiaardmuziek. BCN biedt ondersteuning aan de Nederlandse Beiaardschool, onderdeel van het HKU Utrechts Conservatorium en is de organisator van alle beiaardactiviteiten in Amersfoort. Hylke staat de stichting bij met ideeën en adviezen. Tevens was hij redacteur van de digitale nieuwsbrief die wereldwijd naar duizend e-mailadressen wordt verstuurd.

Tijdens zijn studie was betrokkene o.a. penningmeester en voorzitter van de CBK en ook na zijn studie bleef hij actief betrokken. Toen deze echter door gebrek aan leden ter ziele ging bleef hij op de achtergrond actief om de campusbeiaardcultuur te ondersteunen. Sinds 2020 heeft hij de CBK samen met de stadsbeiaardier van Enschede weer nieuw leven ingeblazen door lessen aan te bieden. Tevens lost betrokkene technische problemen op en initieert, organiseert en begeleidt hij het onderhoud van de beiaardstudio en -toren. Verder heeft hij ideeën aangeleverd voor de jaarcampagne, waarmee geld is opgehaald om in 2022 de campusbeiaard toekomstbestendig te maken en er nog meer studenten, medewerkers en alumni bij te kunnen betrekken. Zoals de mogelijkheid voor het indienen van verzoeknummers, een videoverbinding met de klokkentoren en een installatie voor samenspel met andere instrumenten of zangers. Deze projecten zullen mede door betrokkene worden (be)geleid. Betrokkene ontvangt alleen voor de lessen een vergoeding. Betrokkene won bij het Internationaal Beiaardconcours in 2003 in Almelo de eerste prijs in de categorie 'gediplomeerde beiaardiers'.

Hylke Banning heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het behoud van de beiaardcultuur. Hylke kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd". Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Gelet op de (bestuurlijke) aard, duur, (landelij-ke) uitstraling en betekenis van de activiteiten wordt hij, ter gelegenheid van zijn dertigjarig jubileum als stadsbeiaardier van de gemeente Oldezaal, in zijn geliefde Plechelmustoren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.