Koninklijke Onderscheidingen voor twee bestuurders SMEOT

13 oktober 2021


Burgemeester Patrick Welman reikt op woensdag 13 oktober 2021 omstreeks 15.00 uur twee Koninklijke Onderscheidingen uit aan bestuurders van het  SMEOT (Stichting Metaal- Elektro Opleidingen Twente) te Hengelo. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om zowel de heer Rob Swennenhuis, directeur SMEOT, als de heer Louis Wilbrink,12 jaar voorzitter van het paritaire bestuur van het SMEOT, bij Koninklijk Besluit te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Beide heren hebben zich meer dan verdienstelijk ingezet voor de onderwijsorganisatie die sedert 1980 MBO-opleidingen en cursussen verzorgen in de Metaal- en aanverwante technieken.

De heer Louis Wilbrink is inwoner van de gemeente Oldenzaal en was van 1995 tot 2018 directeur van metaalbewerkingsbedrijf Gerimex te Hengelo. De heer Wilbrink heeft het bedrijf een transformatie gegeven. Vele moderne innovaties zijn continue doorgevoerd (hoogfrequent, verhitten, draadvonk, erosietechniek, precisie slijptechniek). Inmiddels is het een bedrijf een internationale speler in haar branche.

Het bedrijf levert onder meer gereedschap voor de medische wereld, de automotieve-, elektronica-, bouw- en verpakkingsindustrie.

De heer Wilbrink wordt gezien als een bevlogen ondernemer die naast zijn drukke bestaan ook altijd tijd vrij weet en wist te maken om zich in te zetten voor het belang van de sector, zowel regionaal en landelijk als op brancheniveau. Dit deed en doet hij door zitting te nemen in verschillende commissies (o.a. voorzitter van het Districtsbestuur Oost Nederland, lid van de Landelijke Bondsraad, voorzitter Landelijke commissie Economische zaken/Sociale Zaken, lid Federatie Werkgevers Metaalnijverheid), van de Koninklijke Metaalunie. Naast het automatiseren en robotisering van het productieproces in zijn eigen bedrijf was en is opleiden het derde stokpaardje van de heer Wilbrink.

Als afgevaardigde, namens Koninklijke Metaalunie, heeft hij al gedurende 12 jaar zitting in het bestuur van de Stichting Metaal- Elektro Opleidingen Twente (SMEOT). Bovendien heeft de heer Wilbrink een rol van betekenis gespeeld op zowel landelijk- als op districtsniveau bij de branchevereniging NPS (Nederlands Precisie Slijpbedrijven), waarin de leden van de Metaalunie die zich structureel bezighouden met slijptechnieken zich verenigen om hun specifieke belangen te behartigen. Binnen deze organisatie is hij actief geweest als bestuurslid en heeft hij ook de rol van voorzitter vervuld. Hij wordt ervaren als een integere en constructieve pleitbezorger. Ondernemend, visionair, politiek sensitief, de stille kracht, sociaal en uitermate coöperatief ingesteld.

De heer Rob Swennenhuis is inwoner van de gemeente Losser. Hij krijgt deze onderscheiding o.a. voor zijn buitengewone inzet als directeur van de SMEOT. Onder zijn leiding is het opleidingscentrum tot een grote speler op het gebied van opleidingen in Twente gegroeid en is de vakopleiding omgeturnd naar een uiterst modern en representatief opleidingscentrum. Door o.a. actief met verschillende organisaties en partijen samen te werken is het SMEOT gegroeid in aantal studenten: van jaarlijks circa 55 naar circa 450. Per 1 september heeft de heer Swennenhuis, na 12,5 jaar succesvol directeur te zijn geweest, het stokje doorgeven aan de heer Albert Meeuwissen.

Naast zijn drukke baan als directeur van de SMEOT heeft de heer Swennenhuis ook een grote bijdrage geleverd en aan “algemeen nut beogende instellingen”. Zo stond hij aan de wieg van de oprichting, en is jarenlang voorzitter geweest, van de Stichting Dorpsbelangen de Lutte en was hij bestuurslid van de Overijsselse Verenigingen van krachtige Kernen en van het Centrum Crea, techniekmuseum HEIM en de muziekschool (het huidige Oyfo).

Op dit moment mogen de organisaties TechWise Twente, de historische vereniging de Dree Marken, de Solexclub “Vliegwiel” en de participatieraad Sociaal Domein gemeente Losser op zijn belangeloze inzet rekenen. De heer Swennenhuis is een betrokken man die graag meedenkt in organisaties die zich bezig houden met visieontwikkeling, strategievorming, beleidsformulering en operationalisering. Hij is een groot organisatietalent, een mensenbinder en wordt gezien als een man met een gouden hart.