KVV Quick’20 ontvangt de gouden erepenning

13 oktober 2021

Op dinsdagavond 12 oktober reikte burgemeester Patrick Welman de gouden erepenning met bijbehorende oorkonde uit aan KVV Quick ’20. De uitreiking van de erepenning had vorig jaar bij het 100 jarig bestaan van KVV Quick al moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

De gouden erepenning kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, verenigingen of stichtingen. Als blijk van waardering en respect voor de grote verdiensten voor de Oldenzaalse gemeenschap.

Inzet en verdiensten

KVV Quick’20 werd op 12 oktober 1920 als de omni-vereniging RKSV Quick opgericht. Naast voetbal was er ook een gymnastiek- en korfbalafdeling. De voetbaltak werd oorspronkelijk ‘De Tukkers’ genoemd. In oktober 1932 kreeg de voetbalafdeling een eigen zelfstandig bestuur. Bij Koninklijk Besluit van 8 april 1962 werd de clubnaam officieel “KVV Quick’20”.

In haar 100-jarig bestaan is de vereniging uitgegroeid tot een van de grootste amateurvereniging van het land. Met ruim 100 teams (waaronder ook meisjes- en een vrouwenteam) neemt de club deel aan de competitie. KVV Quick’20 speelt sinds 18 augustus 1963 op het sportpark Vondersweijde.

DNA van de stad Oldenzaal

KVV Quick’20 is in Oldenzaal een grote speler op sportief gebied. Vele Oldenzalers zijn nauw betrokken bij deze vereniging. Door de grootte en de uitstraling van de vereniging mag wel gezegd worden dat KVV Quick’20 in het DNA van de stad Oldenzaal zit. De club levert een grote en belangrijke bijdrage aan het sportieve imago van Oldenzaal. Een waardering van het stadsbestuur in de vorm van de gouden erepenning met bijbehorende oorkonde is dan ook op zijn plaats.

Naast een Zilveren en Koninklijke erepenning, nu ook een gouden erepenning

KVV Quick’20 heeft in 1970 bij haar 50-jarig bestaan al de zilveren erepenning van de stad Oldenzaal mogen ontvangen. Daarnaast is de vereniging in het bezit van de Koninklijke erepenning. De Koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan o.a. sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor hun bijzondere verdiensten.