Lancering stamboomonderzoek website gemeente Oldenzaal

12 oktober 2018

De gemeente Oldenzaal heeft de digitale dienstverlening uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: vanaf nu kan iedereen online stamboomonderzoek verrichten via www.oldenzaal.nl/stamboomonderzoek. Liefhebbers hoeven voor stamboomonderzoek niet langer een afspraak te maken op het stadhuis, maar kunnen via deze website de akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters raadplegen. Uiteraard heeft de gemeente bij het samenstellen rekening gehouden met de huidige privacywetgeving.

De akten burgerlijke stand (geboorte- huwelijks- en overlijdensakten) zijn toegankelijk vanaf het jaar 1811 tot het jaar van waaraf de openbaarheidsbeperking geldt (110 jaar na geboorte). De akten zijn toegankelijk per persoon, dus er kan worden gezocht op achternaam. Het bevolkingsregister is beschikbaar over de periode 1830-1900.
Dit is het oudste bevolkingsregister van Oldenzaal, oorspronkelijk bestaand uit ingebonden registers over een periode van meestal tien jaar. Omdat ongeveer iedere tien jaar een nieuw register werd aangelegd, kunnen toenmalige inwoners van Oldenzaal diverse keren voorkomen in de indexen. De bladen in de registers zijn per huishouden ingericht, waarbij de eerste delen toegankelijk zijn per individu.

Verbetering digitale dienstverlening

“De Oldenzaalse genealogie-bestanden worden al jaren veelvuldig geraadpleegd. Niet alleen door Oldenzalers en Twentenaren, maar door speurders van over de hele wereld met Oldenzaalse roots,” aldus stadsarchivaris Niels Bakker.  Tot dusver waren stamboomonderzoekers genoodzaakt om naar het Oldenzaals stadsarchief te komen om daar ter plekke onderzoek te verrichten. Vanaf nu hoeft dat niet meer. Online genealogie onderzoek biedt op die manier uitkomst voor iedereen die een persoonlijk stukje van de rijke Oldenzaalse geschiedenis in beeld wil brengen.

Eenvoudige navigatie

Via de directe url www.oldenzaal.nl/stamboomonderzoek komen bezoekers direct op de juiste pagina.

Afspraak stadhuis

De mogelijkheid blijft bestaan om op het stadhuis het archief te bezoeken. Dit kan op afspraak op woensdag en donderdag van 9.00 – 16.00 uur. De afspraak kan telefonisch gemaakt worden via (0541) 58 81 11.