Leerlingen basisschool Drie-eenheid planten bomen

12 maart 2018

Op woensdag 14 maart 2018 gaan de kinderen van groep 8 van basisschool Drie-eenheid tijdens de Nationale Boomfeestdag 2018 30 bomen, 255 klimplanten en 364 struiken planten. Dit doen de 75 leerlingen op twee locaties in Oldenzaal. Aan de Thorbeckestraat, ter hoogte van de carnavalshallen van diverse Oldenzaalse carnavalsverenigingen, wordt een deel van het nieuwe groen gepland.  Het andere deel wordt gepoot aan de Alleeweg, langs de binnenzijde van de geluidswal langs de N342 (gedeelte Oliemolenstraat-Denekamperstraat). Wethouder Manouska Molema zal aan de Alleeweg de eerste boom planten.

De afdeling Oldenzaal van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheid, organiseert samen met de gemeente de activiteiten rondom de Boomfeestdag in Oldenzaal. Ze worden daarbij ondersteund door leden van het IVN, buurtbewoners en leerlingen van het Agrarisch OpleidingsCentrum Almelo.

Keuze locaties

De locatie aan de Alleeweg is gekozen, omdat de geluidswal wordt gerenoveerd. Hiervoor was het nodig om de aanwezige groenstrook te verwijderen. Nu een deel van de renovatie van de geluidswand is afgerond, kan de groenstrook weer worden heringericht. Dit gebeurt door het aanplanten van 10 bomen, 364 struiken en 255 klimplanten. De buurtbewoners nabij het gedeelte van de geluidswal die nu klaar is, zijn hierbij betrokken en hebben samen met de gemeente de keuze voor de bomen en de beplanting en de inrichting bepaald. De locatie aan de Thorbeckestraat is gekozen, omdat hier in 2016 alle kastanjebomen zijn gekapt in verband met bloedingsziekte. De gekapte bomen worden vervangen door een mix van diverse soorten bomen. Op deze plek worden 20 nieuwe bomen geplant.

Programma

De Boomfeestdag begint om 10.30 uur met een openingstoespraak door wethouder Manouska Molema op de plantlocatie aan de Alleeweg. Aansluitend zal ze de eerste boom planten. Aan de Thorbeckestraat zal de voorzitter van het IVN, Theo von Piekartz, de openingstoespraak houden. Om ongeveer 10.45 uur gaan de leerlingen in groepjes van 3 á 4 leerlingen onder begeleiding van IVN leden en medewerkers van de gemeente de bomen planten op de verschillende locaties.

boomfeestdag