Leerlingen De Leemstee nemen een duik in het verleden

20 november 2018

Op donderdag 22 november brengen 30 leerlingen van basisschool De Leemstee uit Oldenzaal een bezoek aan het historische stadsarchief in het stadhuis. Stadsarchivaris Niels Bakker zal hen begeleiden bij deze unieke duik in het verleden. Het  bezoek maakt deel uit van een nieuw educatief lesprogramma, dat ontwikkeld wordt voor het basisonderwijs in Oldenzaal. Deze leerlijn ’Erfgoed verbindt Oldenzaal’ gaat over de geschiedenis van Oldenzaal. Het is een omvangrijk en meerjarig project met als doel het cultuuronderwijs een impuls te geven.

De Stichting Oldenzaalse musea heeft samen met het onderwijs en alle erfgoedinstellingen, waaronder het stadsarchief, een doorgaande leerlijn ‘Erfgoededucatie voor het basisonderwijs’ ontwikkeld. Deze leerlijn richt zich specifiek op de geschiedenis van Oldenzaal. “We vinden het belangrijk dat de Oldenzaalse leerlingen kennis maken met de geschiedenis van hun eigen stad. Daarom hebben wij als gemeente dit project ook ondersteund”, zegt wethouder Cultuur Alida Renkema.

Pilot programma ‘Spitten in het stadsarchief’

Binnen vier thema’s worden zestien lespakketten ontwikkeld voor alle leerjaren van het basisonderwijs. Eén daarvan is ‘Spitten in het stadsarchief’ en dit programma wordt donderdag als pilot uitgevoerd. Na een voorbereidende les in de klas worden de kinderen in het stadhuis ontvangen door  wethouder Alida Renkema. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met  opdrachten over de stadsrechten van 1296, het burgerboek uit 1647 en de monsterrol uit 1639, een document over Oldenzaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Afleggen eed

Na een rondleiding langs historische plekken in het stadhuis, zoals de Hanzestenen, bezoeken de leerlingen  het stadsarchief , waar de originele Oldenzaalse documenten worden bewaard.

Tot slot leggen de leerlingen klassikaal de ‘Eed van een Nieuw Borger’ af, zoals die van 1647 tot 1811 werd afgelegd door nieuwe inwoners van de stad. Hierbij beloven ze een goed burger van de stad te zullen zijn:  “Ick belooff datt ick een goet, trouw borger der stadt van Oldensaell will sijn!” Na het afleggen van de eed ontvangen de leerlingen de bijbehorende oorkonde uit handen van wethouder Alida Renkema.