Lions Club en Gelderman Stichting schenken Oldenzaal maquette Aldensele 1250

23 september 2020


Hoe zag Oldenzaal er rond het jaar 1250 uit? De maquette Aldensele 1250 geeft een prachtig inkijkje. Een unieke maquette op een uniek plein: het Plechelmus-plein in Oldenzaal. Op donderdag 1 oktober vindt de feestelijke onthulling plaats, in het bijzijn van burgemeester Patrick Welman en gedeputeerde Roy de Witte van provincie Overijssel. Lions Club Oldenzaal en de Gelderman Stichting schenken, in het kader van hun 50 en 100 jarig jubileum, de inwoners van Oldenzaal een mooie, blijvende herinnering.

De maquette geeft een impressie van Oldenzaal rond het jaar 1250. Oldenzaal speelde toen als grensstad van het bisdom Utrecht een strategische rol en was het geestelijk en wereldlijk centrum van Twente. Het bijzondere aan die periode betrof ook de aanwezigheid van het kapittel met kanunniken en de kerkelijke immuniteit binnen de grachten rondom de St. Plechelmuskerk. Op deze plek gold enkel het kerkelijk recht: een situatie die voor Oost-Nederland uniek was.

Blijvende herinnering

Dit jaar bestaat de Lions Club 50 jaar en de Gelderman Stichting 100 jaar. Beide organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale en culturele leven van Oldenzaal. Voor het realiseren van de maquette hebben zij de handen ineengeslagen. Zij willen met de maquette de inwoners van Oldenzaal een blijvende herinnering meegeven. Via Tourist Info Oldenzaal en het Palthehuis wordt de maquette extra onder de aandacht. Een bezoek aan de maquette wordt een vast onderdeel van de stadswandeling van Tourist Info. Ook wordt het opgenomen in de leerlijn erfgoededucatie voor het basisonderwijs van het Palthehuis.

Lezing in de bibliotheek Oldenzaal

Na de onthulling, op donderdagavond om 19.30 uur, wordt door bibliotheek Oldenzaal een bijzondere presentatie gegeven door Rijn van Welij over Oldenzaal in de Middeleeuwen; van Sala tot immuniteitsgebied. Van Welij neemt de luisteraars mee terug naar alle belangrijke religieuze gebeurtenissen uit de geschiedenis van Oldenzaal. Iedereen is van harte welkom deze presentatie in de Plechelmuskerk gratis bij te wonen.

Voorbereidingen

De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de maquette zijn inmiddels begonnen. Zo is op het Plechelmusplein een sokkel en infobord geplaatst. De maquette wordt later geplaatst en tot het moment van de onthulling afgedekt.