Meer levensloopbestendige koopwoningen en minder sociale huurwoningen in 2030

09 september 2020


De komende tien jaar groeit het aantal huishoudens in Oldenzaal nog met 200 tot 300. Het aantal eenpersoonshuishoudens en het aantal ouderenhuishoudens neemt toe. Daarnaast willen we dat Oldenzaal aantrekkelijk blijft voor jongerenhuishoudens. Tegelijkertijd neemt de vraag naar sociale huurwoningen sterk af. Hoe gaan we om met deze woonopgave? In de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 geeft het college van B&W antwoord op deze vraag.

In de eerste helft van dit jaar is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte en de ontwikkelingen op de Oldenzaalse woningmarkt. Op basis van deze resultaten is de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 opgesteld. Het doel van deze programmering is om een bijdrage te leveren aan goed wonen in een aantrekkelijk en toekomstbestendig Oldenzaal.

Woningbouwplannen

In de woonprogrammering wordt de groei en kwaliteit van het aantal benodigde woningen onderbouwd. De huidige woningbouwplannen voorzien in de behoefte aan meer woningen tot 2030. Het college zet extra in op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens en het ontwikkelen van extra plannen om te kunnen voorzien in de grote vraag naar levensloopbestendige koopwoningen.

Afstemming met WBO

De vraag naar sociale huurwoningen neemt sterk af. WBO wil haar voorraad krimpen met 575 sociale huurwoningen door verkoop, sloop en transformeren naar zorg. Verkoop van deze huurwoningen draagt nauwelijks bij in de vraag naar levensloopbestendige koopwoningen. Hierover is verdere afstemming met WBO nodig.

Afstemming met woonpartijen

Om de woonprogrammering uit te kunnen voeren is samenwerking met veel partijen nodig in verschillende samenwerkingsverbanden. Zoals inwoners, WBO, Blij Wonen, zorgpartijen, ontwikkelaars en makelaars. Dit is ook nu al goed zichtbaar in de diverse initiatieven die er zijn op het gebied van wonen en zorg en de transformatie van bestaand vastgoed in de binnenstad en de wijken van Oldenzaal. In het woonpartijenoverleg met onder meer WBO en makelaars legt het college de Woonprogrammering binnenkort voor. Ook wordt de woonprogrammering opiniërend in het politiek forum voorgelegd. Vervolgens komt het college op basis van de bespreking in het forum en de uitkomsten van het overleg met WBO en andere woonpartijen tot de definitieve vorm van de gezamenlijke Woonprogrammering 2020-2030.