Na de bouwvak start werkzaamheden Berkstraat Oldenzaal

28 april 2021

Gemeente Oldenzaal pakt de belangrijkste knelpunten in het verkeer aan om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van Oldenzaal, zowel met de auto als op de fiets. Na de bouwvak wordt het asfalt van deze straat vervangen en komen er fietsstroken. Hierdoor wordt verkeersveiligheid op deze veelgebruikte route vergroot. Ook wordt de afvoer van regenwater beter geregeld.

De gemeente Oldenzaal werkt continue aan de verkeersveiligheid in de stad. Dat doet de gemeente aan de hand van de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten. De Berkstraat is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het centrum van de stad, voor zowel automobilisten als fietsers. De straat krijgt een nieuwe deklaag en er worden rode fietsstroken aangebracht. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot. De fietsstroken krijgen niet de volle breedte, omdat de weg hier smaller is.

Ook wordt de afwatering bij regenbuien aangepakt. Er is een relatief groot hoogteverschil tussen de Beatrixstraat en de Berkstraat waardoor er bij hevige regenval wateroverlast kan ontstaan. De verharding op de kruising wordt daarom zo aangelegd dat het regenwater dat uit de Beatrixstraat komt richting de Berkstraat wordt geleid. Van daaruit kan het water richting de rand van de stad stromen via de blauwe aders.

Planning

De werkzaamheden aan de Berkstraat beginnen na de bouwvak in 2021. De werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats met het vervangen van de nabijgelegen verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat/Steenstraat, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Omdat het gaat om een belangrijke weg van en naar het centrum wordt er veel aandacht besteed aan goede omleidingsroutes. Omliggende woningen en bedrijven worden tijdig geïnformeerd over de bereikbaarheid.

Vervangen verkeerslichten

In mei vorig jaar is besloten om de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat met de Spoorstraat te vervangen. De nieuwe verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers niet meer tegelijk met de auto’s groen zullen krijgen. Daarnaast zullen fietsers buiten de spitsen vaker groen krijgen ten opzichte van de auto’s.