Nieuw geld beschikbaar voor levendige binnenstad

11 juni 2019

De subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling heeft bijgedragen aan de vermindering van de leegstand in de Oldenzaalse binnenstad. In totaal zijn er vanuit de regeling 57 subsidies verstrekt. De ontwikkelingen in de binnenstad kunnen nog steeds een duwtje in de rug gebruiken, zoals ook blijkt uit het binnenstadsplan Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad. Daarom stelt het college voor om de regeling te verlengen.

In het coalitieakkoord 2014 – 2018  heeft het toenmalige college hoge prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de binnenstad. Dit heeft in 2016 geleid tot de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal die zou moeten bijdragen aan de bestrijding van de leegstand, de ruimtelijke kwaliteit en de stimulering van de beleving en levendigheid in de binnenstad.
 

Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat deze succesvol was. De leegstand is afgenomen, vooral op plekken waar dit ook het meest gewenst was. Met name in de Deurningerstraat, Grootestraat en Steenstraat zijn subsidies verstrekt. Er zijn 24 subsidies verstrekt voor leegstand, 13 subsidies om de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren en 5 subsidies voor de stimulering van de beleving en levendigheid.
Het huidige college constateert dan ook dat de subsidie zinvol is geweest en bijdraagt aan een vitale binnenstad.

Doorgaan met subsidie om binnenstad te ‘boosten’

Het huidige college heeft de ontwikkeling van een levendige binnenstad ook in haar coalitieprogramma opgenomen. Eén van de resultaten daarvan is het in maart door de raad vastgestelde binnenstadsplan Boeskoolhart, Boost jouw Binnenstad. Conclusie van het plan is dat de binnenstad nog steeds een duwtje in de rug gebruiken. Daarom stelt het college voor om de subsidieregeling te continueren, maar wel met een aantal aanpassingen. De aanpassingen hebben betrekking op de maximale bijdrage per onderdeel, het opnemen van een totaalbedrag per pand en het uitsluiten van winkelcentra van de regeling. Daarnaast is als doel gesteld om tot een compactere binnenstad te komen.