Oldenzaal bouwt verder

08 juni 2021


De gemeente heeft het plan om medio 2022 nieuwe woningen te bouwen in gebied 10A in de Graven Es (het gebied tegenover Erve de Wel). En dat is nodig, aangezien voorspeld is dat Oldenzaal de komende jaren meer woningen nodig heeft. Daarbij wil de gemeente jonge huishoudens aantrekken en behouden. Voor het gebied tegenover Erve de Wel, in de Graven Es, is ondertussen een schetsontwerp opgesteld. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het gebied bouwrijp worden gemaakt en vervolgens in 2022 de woningbouw worden gestart.

De gemeenteraad heeft in januari 2021 de nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 vastgesteld, waarin de groei van het aantal benodigde woningen in Oldenzaal onderbouwd wordt en de inzet op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens wordt onderstreept.

Programma met 45 woningen

Gemeente en de projectontwikkelaar BPD  hebben op basis hiervan een programma opgesteld bestaande uit 45 woningen. Het gaat om rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen. Het grootste deel van de 2 onder 1 kap woningen (14 woningen) en de 15 rijwoningen worden door BPD projectmatig gebouwd. Enkele 2 onder 1 kapwoningen en de vrijstaande woningen worden via de gemeentelijke kavellijst aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een kavel via de gemeente of contact opnemen met de projectontwikkelaar BPD voor een projectmatige woning.

Informatie voor omwonenden en vervolg

Direct omwonenden ontvangen deze week een brief met meer informatie en een link naar het schetsontwerp. Daarbij krijgen zij de gelegenheid om per mail een reactie te geven of vragen te stellen over het schetsontwerp. Reacties worden meegenomen in het op te stellen bestemmingsplan.

Gestreefd wordt het bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vast te laten stellen. Hiertegen kan eenieder een zienswijze indienen. Indien er geen zienswijzen komen of geen beroep wordt ingesteld, start begin 2022 de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van het gebied. Vervolgens kan medio 2022 de bouw van de eerste woningen starten.