Oldenzaal genoodzaakt extra capaciteit in te zetten voor WMO

11 juli 2019

Door wijzigingen in wetgeving en het inkoopmodel is het aantal meldingen bij het Maatschappelijk Plein in de afgelopen periode flink toegenomen. Met name als het gaat om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de eerste helft van dit jaar waren er bijna 900 Wmo-meldingen, waar dat er vorig jaar bijna 550 waren. Hierdoor duurt het ongeveer 9 weken voordat aanvragers antwoord krijgen. De gemeente ziet zich genoodzaakt om extra capaciteit in te zetten om deze wachttijden te verkorten. Mocht het aantal meldingen blijven toenemen dan wordt afgewogen of er nogmaals extra middelen worden ingezet of dat toenemende wachttijden acceptabel zijn.

Sinds 1 januari 2019 geldt het zogenaamde abonnementstarief bij de Wmo. Waar de eigen bijdrage voor die tijd inkomensafhankelijk was, geldt tegenwoordig voor iedereen een gelijk abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. De essentie van de Wmo is dat mensen die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen vlot toegang hebben tot de benodigde ondersteuning. De verwachting van de VNG en gemeenten was al dat inwoners die het zelf (financieel) zouden kunnen regelen door deze maatregel een beroep zouden gaan doen op de gemeente. De Raad van State waarschuwde hier ook al voor. De gemeente ervaart inmiddels dat sinds begin dit jaar het aantal meldingen sterk is gestegen.

Daarnaast brengt de invoering van een nieuw inkoopmodel voor Wmo en Jeugdzorg veel extra werkzaamheden met zich mee. Zo moeten veel klanten opnieuw geïndiceerd worden. Ondanks de extra capaciteit die wordt ingezet, maakt deze combinatie van factoren het moeilijk om de aantallen meldingen vlot op te pakken.

Terugdringen wachtlijsten

Er wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet bij het Maatschappelijk Plein om het toegenomen aantal meldingen zo spoedig mogelijk op te pakken en de wachtlijsten zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment duurt het circa 9 weken voordat nieuwe Wmo-meldingen worden opgepakt en 3 weken voor meldingen vanuit de Jeugdwet. Urgente situaties worden uiteraard met spoed behandeld en de prioriteit ligt bij het continueren van zorg.

Als blijkt dat het aantal meldingen (aanzienlijk) blijft toenemen, dan zal worden afgewogen of er nogmaals extra financiële middelen worden ingezet of dat oplopende wachtlijsten bij de Wmo en Jeugdzorg acceptabel zijn. Dit wordt dan ter afweging voorgelegd aan de raad. Ook bij de bespreking van de financiële situatie binnen het Sociaal Domein in haar geheel zal aan de orde komen hoe aangekeken wordt tegen wachtlijsten.