Oldenzaal helpt wanbetalers zorgpremie

12 oktober 2017

Het aantal wanbetalers van de zorgpremie is nog steeds hoog. In samenwerking met zorgverzekeraar Menzis wil de gemeente dat aantal naar beneden bijstellen. Daartoe wordt een pilot gestart met bijstandsgerechtigden die een achterstand in de zorgpremie hebben.

Iedereen is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De premie beslaat echter voor veel mensen in de bijstand een groot deel van hun budget. Hebben zij een betalingsachterstand van zes maanden of meer, dan krijgen zij te maken met een incassotraject met daar bovenop nog een boete. Ook wordt de aanvullende verzekering beëindigd.

Het voorkomen en terugdringen van schulden is een taak van de gemeente. Daarom is de gemeente Oldenzaal samen met Menzis een pilot gestart om bijstandsgerechtigden met een betalingsachterstand te helpen. Gedurende drie jaar houdt de gemeente elke maand bovenop de zorgpremie een bedrag ter aflossing van de schuld in op de uitkering. Deze betaalt de gemeente rechtstreeks aan Menzis; de boete komt dan te vervallen. Na drie jaar wordt de restantschuld kwijtgescholden.

Verzekering eigen risico

Het is belangrijk dat tijdens de pilot niet opnieuw schulden worden gemaakt. Daarom heeft de gemeente Oldenzaal met Menzis afgesproken dat het eigen risico van € 385 per jaar ook verzekerd is. Deelnemers van deze regeling worden verzekerd via de collectieve basis- en aanvullende verzekering die de gemeente met Menzis heeft afgesloten, het zogenaamde Garantpakket. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk door de gemeente benaderd. Als blijkt dat deze pilot succesvol is wordt bezien of de doelgroep kan worden uitgebreid.

menzis regeling