Oldenzaal investeert flink in beheer en onderhoud groen

22 januari 2019

De gemeente Oldenzaal vindt het belangrijk om te zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt daaraan bij. De afgelopen drie jaren heeft er op een andere manier onderhoud in het openbaar groen plaatsgevonden in de wijken, waardoor er een minder verzorgd en ruiger beeld is ontstaan. Dat heeft de nodige reacties opgeleverd. In het coalitieakkoord is afgesproken hier verandering in te brengen. De komende tijd zorgt de gemeente Oldenzaal ervoor dat het onderhoudsniveau van het openbaar groen de komende jaren weer naar het niveau gebracht wordt van voor 2015, met behoud van de positieve elementen zoals de invoering van meer biodiversiteit.

Investering

In de programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad extra budget opgenomen voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen: van  € 150.000,00 in 2019 tot € 250.000,00 in 2021 structureel. Met deze budgetuitbreiding gaat de gemeente de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord qua beheer en onderhoud mede vormgeven.

Meer onderhoud

Wat goed is blijft zo en waar het onderhoud aan het openbaar groen is versoberd wordt deze weer opgewaardeerd. Het onderhoud aan bomen zal extra aandacht krijgen. Biodiversiteit blijft zichtbaar in de openbare ruimte, waar het kan, aanwezig. Dit draagt ook bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Planning

Het is binnen dit budget niet mogelijk om in de hele stad het onderhoud in één jaar op de nieuwe manier uit te voeren. In 2019 zal een start worden gemaakt met de vernieuwde aanpak in de wijken De Essen en De Graven Es. Vanaf 2020 volgen De Thij, Berghuizen en het centrum.