Oldenzaal investeert in riolering

14 november 2018

Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2019 te starten met een aantal rioleringsprojecten. Het gaat onder andere om de Katoenstraat-Industriestraat, de Prossinkhof-Emmastraat-Zuidwal en de Iepstraat. Andere projecten zijn de Asterstraat en de de Dr. Ariënsstraat-Prof. Aalbersestraat, waar de rioolwerkzaamheden kunnen worden gecombineerd met herinrichting en opwaardering van de openbare ruimte (werk-met-werk maken). Met het project Dr. Ariënsstraat worden de blauwe aders (regenwaterriolen) in het noordoostelijke deel van de stadskern verbonden met de waterschapsvijver aan de Harplaan. Dit is het sluitstuk van deze blauwe ader en wordt een belangrijke stap gezet in het tegengaan van wateroverlast. De gemeenteraad heeft bij de Programmabegroting 2019 al geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het rioolbeheer.

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het Gemeentelijke rioleringsplan en maakt een planning voor het volgende jaar. Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan de rioolvervanging in de Ootmarsumsestraat tweede fase en de relining van het riool in de Marktstraat. Beide projecten zijn gecombineerd met de aanleg van blauwe aders (regenwaterriolen). Relining is een renovatiesysteem waarbij het oude riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Ook wordt er dit jaar nog relining toegepast op de riolen in de Schipleidelaan, Tulpstraat, Bentinckstraat-Dr. Sloetstraat, De Ruyterstraat en Stationsstraat.

Blauwe ader gereed

Met het project Dr. Ariënsstraat worden de blauwe aders (regenwaterriolen) in het noordoostelijke deel van de stadskern verbonden met de waterschapsvijver aan de Harplaan. Dit project vormt het sluitstuk van deze blauwe ader. Op die manier wordt een belangrijke stap gezet in het tegengaan van wateroverlast. In aansluiting op het verduurzamingsproject van de WBO in deze buurt worden de rioolwerkzaamheden gecombineerd met de herinrichting van de openbare ruimte. Door op deze manier werk-met-werk te maken krijgt deze woonomgeving een behoorlijke kwaliteitsimpuls.