Oldenzaal pakt verkeersknelpunten aan

05 maart 2019

De coalitiepartijen kondigden het al aan in hun coalitieprogramma: “We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken”. In de begroting voor 2019 werd extra budget vrijgemaakt en het college stelt nu via een prioriteitenlijst voor aan de raad welke verkeersknelpunten, in welke volgorde en op welke wijze aangepakt kunnen worden. Bovenaan de lijst staan ondermeer het zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer op de Eektestraat en het veiliger maken van de rotonde Oude Rondweg/Leliestraat en de Thorbeckestraat.

In de gehele stad zijn op dit moment in totaal 67 verkeersknelpunten in beeld, van groot tot klein. Deze situaties kwamen aan het licht door meldingen van inwoners, inbreng vanuit de raad en/of via ongevallenregistratie. Niet op de lijst staan beperkte aanpassingen die worden uitgevoerd zoals bebording, schoolzones en kleine infrastructurele aanpassingen.

De situaties zijn geprioriteerd op basis van het aantal ongevallen, het aantal klachten en de mogelijke snelheid waarmee ze aangepakt kunnen worden. In gevallen waar de gemeente ‘werk met werk’ kan maken, zal dat uiteraard gebeuren. Situaties waarbij de verkeersveiligheid acuut in het geding is, krijgen de hoogste prioriteit.

Vervolgtraject

Na vaststelling van deze prioriteitenlijst door de raad ligt er een duidelijk overzicht van de verkeersknelpunten. Zodra de lopende projecten zijn afgerond, geeft de prioriteitenlijst aan welke projecten de komende jaren worden uitgevoerd.

Meldingen blijven doorgeven

Het blijft van belang om meldingen te doen van situaties waarin de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. De gemeente blijft weggebruikers daartoe oproepen, omdat deze meldingen op termijn zouden kunnen leiden tot aanpassing/aanvulling van de lijst.