Oldenzaals Energiefonds van start

01 mei 2017

Met ingang van 1 mei is het Oldenzaals Energiefonds actief. Bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen in de gemeente Oldenzaal kunnen via het Energiefonds een lening afsluiten voor de financiering van duurzame projecten.

Oldenzaal heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit kan de gemeente niet alleen; dat lukt alleen als we het samen doen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners en organisaties om duurzame maatregelen te nemen. In het Oldenzaals Energiefonds is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor leningen voor duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op een school, de installatie van LED verlichting op een sportveld of de isolatie van een clubhuis.

Werkwijze

Een onafhankelijk deskundige, fondsmanager Guido Hoek, beoordeelt de ingediende aanvragen. Hij kijkt daarbij naar de haalbaarheid en in hoeverre de projecten bijdragen aan het energieneutraal maken van Oldenzaal. Hij kan initiatiefnemers ook helpen met het vinden van andere financiers. Aan projecten die aan de eisen voldoen, kan een lening tussen de € 5.000 en € 50.000 worden verstrekt. De lening wordt in 5, 10 of 15 jaar met rente terugbetaald. Deze periode wordt aangepast aan de terugverdientijd van de maatregelen. Het terugbetaalde geld stroomt terug in het fonds en kan opnieuw ingezet worden voor andere leningen.

Meer informatie en aanvragen

Op de website www.oldenzaalsenergiefonds.nl is meer informatie te vinden over het Energiefonds. Aanvragen voor een lening kunnen worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op de website.

zonnepanelen