Oldenzaalse buurtinitiatieven zijn succesvol

05 maart 2019

Samen een activiteit organiseren in je buurt of je buurt mooier maken, de buurtinitiatieven die de afgelopen jaren zijn opgestart zijn succesvol. Dit blijkt uit de evaluatie van alle buurtinitiatieven die vanaf 2015 tot nu toe zijn opgestart. “We vinden het belangrijk dat de inwoners meedenken en meewerken aan verbetering van hun eigen leefomgeving”, zegt wethouder Evelien Zinkweg.

Daarom bieden Impuls en de gemeente Oldenzaal ondersteuning bij deze buurtinitiatieven in de vorm van advies, hulp bij uitvoering en een financiële bijdrage. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het buurtinitiatief een maatschappelijke meerwaarde heeft voor de buurt, of het nu gaat om het mooier maken van de buitenruimte, een bijdrage op sociaal of cultureel vlak, óf op het gebied van duurzaamheid of natuurlijk spelen.

Verbeteren leefomgeving

Waar het begon in 2015 met veel maatschappelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld ’Kerst in het park’ in de wijk Zuid Berghuizen en ‘Opstartkosten Kindercarnavalsoptocht’ in de wijk De Thij, zien de gemeente en Impuls ook steeds meer initiatieven voor het verbeteren van de directe leefomgeving. In de Burgemeester Essinkstraat, Engelwortel en de Dokter de Bruynstraat zijn bijvoorbeeld samen met de buurt de speelplekken opnieuw ingericht. In de Zilverschoon wordt zelfs gezamenlijk met de buurt gewerkt aan het onderhoud van het openbaar groen.

Toekomst buurtinitiatieven

Sinds de start van de pilot buurtinitiatieven binnen de gemeente Oldenzaal in juni 2015 zijn er 81 buurtinitiatieven opgestart. Hiervan is al een flink aantal afgerond en een deel is nog in uitvoering. Uit de evaluatie van deze buurtinitiatieven blijkt dat de inwoners van Oldenzaal het als positief hebben ervaren dat de gemeente en de welzijnsorganisatie Impuls meedenken over de mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren en samen zoeken naar oplossingen die uiteindelijk leiden tot saamhorigheid en tevredenheid met het bereikte resultaat. Wel willen de gemeente en Impuls de buurtinitiatieven graag nog verder verbeteren en de continuïteit waarborgen. De evaluatie wordt tijdens het Politiek Forum op 18 maart gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden.

Meer informatie? Kijk op: Buurtinitiatief.