Oldenzaalse Fashionbon voor kinderen van ouders met een laag inkomen

02 november 2021


Ook dit jaar vergoedt de gemeente Oldenzaal kledingbonnen voor kinderen van ouders met een laag inkomen. De actie wordt elk jaar zeer positief ontvangen, ouders zijn er erg mee geholpen. De bonnen (ter waarde van € 100) zijn bedoeld om winterkleding en schoenen te kopen. Gezinnen die in aanmerking komen krijgen hierover bericht. Wethouder Rob Christenhusz: “Kledingbonnen zijn nog altijd een waardevolle aanvulling op ons armoedebeleid, naast de ondersteuning die we al bieden aan minima. Bovendien is door de coronaperiode de situatie van kinderen in armoede er niet rooskleuriger op geworden. Een extra reden om ook dit jaar weer kledingbonnen te verstrekken”.

Ouders die tot de doelgroep behoren zijn vaak niet in staat om voor hun kinderen nieuwe schoenen en (winter)kleding te kopen. Met het verstrekken van kledingbonnen worden ze daarbij een handje geholpen. Vorig jaar zijn er voor 500 kinderen kledingbonnen uitgereikt. Oldenzaal kent sinds vorig jaar een eigen Fashionbon met voldoende keuze bij verschillende winkeliers in Oldenzaal. In de voorgaande jaren werd de landelijke Fashioncheque verstrekt. Dankzij de Oldenzaalse Fashionbon profiteert nu vooral de lokale ondernemer in Oldenzaal.

Stichting Leergeld en Impuls

De organisatie is in handen van de Stichting Leergeld en Impuls. Gezinnen die in aanmerking komen, krijgen een brief van de Impuls. Tegen inlevering van de brief kunnen de cheques worden opgehaald. Impuls zorgt vervolgens voor het uitdelen van de cheques. Dit gebeurt in november. Als de kinderen nog niet bekend zijn bij Leergeld, kunnen geïnteresseerde ouders zich daar alsnog melden.