Oldenzaalse taalklas voor jonge vluchtelingen van start

06 september 2018

Bij het Twents Carmel College is maandag 3 september gestart met een taalklas voor jonge vluchtelingen. Jonge vluchtelingen die onderwijs moeten volgen in het voortgezet onderwijs, waren tot voor kort aangewezen op de Internationale Schakelklas (ISK) van het Stedelijk Lyceum in Enschede. Vanaf dit schooljaar kunnen zij nu ook ‘thuisnabij’ in de taalklas van het Twents Carmel College in Oldenzaal terecht. Zo kunnen zij voortaan naar dezelfde school gaan als andere jongeren in hun omgeving. De verwachting is dat integreren daardoor makkelijker wordt. De taalklas is een pilot en is onderdeel van de Oldenzaalse Lokale Educatieve Agenda (LEA).

De verschillende Oldenzaalse voorschoolse voorzieningen (Columbus Junior, Impuls, Kiekeboe en Smallsteps), onderwijsinstellingen (basisschoolbesturen Consent en KONOT, Nutsschool, Vrije School, Twents Carmel College en ROC van Twente) en gemeente streven er naar optimale kansen voor ieder kind te bieden. Oftewel: ieder kind hoort erbij. De betrokkenen willen dus ook voor deze kinderen passend onderwijs aanbieden. Daarom hebben zij met Stichting Palet de handen ineen geslagen. In oktober 2015 is in Oldenzaal al de Regenbooggroep gestart als onderwijsvoorziening voor statushouders in de basisschoolleeftijd. Nu is er dus ook een klas gestart in het voortgezet onderwijs. Rob Christenhusz, wethouder op het gebied van onderwijs: ‘Ik ben erg blij dat we deze voorziening in Oldenzaal hebben weten te realiseren, zodat deze jongeren ‘thuisnabij’ onderwijs kunnen krijgen en hierdoor naar verwachting makkelijker inburgeren in Oldenzaal.’

Kleinschalige opzet met een gedegen, professionele aanpak

Op maandag 3 september is op het Twents Carmel College gestart met een taalklas van 11 leerlingen. Het gaat om kinderen uit Syrië, Ethiopië, Oekraïne en de Filippijnen. Er is bewust gekozen het eerste jaar te starten met een klein aantal leerlingen. Deze kinderen komen namelijk uit een onzeker bestaan. Het is dus van het grootste belang hen hier in Oldenzaal een stabiele basis te bieden met goed onderwijs. Daarom is gekozen voor een kleinschalige opzet met een gedegen professionele en persoonlijke aanpak. Een betrokken team van docenten ontfermt zich over de leerlingen, daarbij ondersteund door een deskundige op het gebied van intercultureel management en diversiteit. Hierbij maken zij gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met het vormgeven van de Regenbooggroep voor onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Optimale kansen voor ieder kind in Oldenzaal

De taalklas is een pilot en onderdeel van de Oldenzaalse Lokale Educatieve Agenda (LEA). Deze uitvoeringsagenda is voor de zomer van 2018 ondertekend. Hierin hebben de voorschoolse voorzieningen, de basisscholen en het voorgezet en middelbaar onderwijs en gemeente Oldenzaal afspraken gemaakt over de ambities op het gebied van onderwijs in Oldenzaal. Doel van de samenwerking is het realiseren van een duurzame, optimale en brede ontwikkeling van ieder kind in Oldenzaal. De taalklas van het Twents Carmel College is een concrete uitwerking van deze Oldenzaalse educatieve agenda.