Ondermijning en woninginbraak centrale thema’s tijdens Week van de Veiligheid

01 oktober 2018

Vanaf volgende week maandag start de Week van de Veiligheid. Centrale thema’s dit jaar zijn ‘woninginbraak’ en ‘ondermijning’. Beide belangrijke speerpunten in het beleid van de gemeente Oldenzaal en op dit moment zeer actueel. De gemeente organiseert verschillende activiteiten en acties voor inwoners én ondernemers om de bewustwording rondom deze thema’s te stimuleren en vergroten.

Informatiemarktkraam op Groote Markt

Op maandag 8 oktober staan politie, brandweer, de Veiligheidsregio Twente en onze eigen inbraakpreventieadviseur Tim van Dijk jou graag te woord over diverse veiligheidsonderwerpen. Denk hierbij aan inbraakpreventie, brandveiligheid, herkenning van ondermijning en heling. Behoefte aan een totaaloverzicht van de risico’s die je loopt en welke maatregelen nodig zijn? Je kunt ook een afspraak maken met onze inbraakpreventieadviseur voor een vrijblijvend inbraakpreventieadvies! De informatiemarktkraam op de Groote Markt is van 12:30 uur tot 17:00 uur geopend. Burgemeester Theo Schouten zal tussen 13:30 en 14:00 uur ook aanwezig zijn.

‘Witte voetjesactie’ op 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober gaat een inbraakpreventieadviseur van de gemeente vanaf 19:45 uur met boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de politie de wijk in om te controleren hoe inbraakveilig mensen hun huis achterlaten. Als blijkt dat woningen onvoldoende zijn beschermd tegen inbrekers, dan vinden de bewoners op die plek een witte schoenafdruk met daarop de waarschuwing: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. Met deze actie wil de gemeente Oldenzalers bewuster maken van het inbraakrisico dat zij lopen.

WhatsApp Buurtpreventiegroep starten?

In de Week van de Veiligheid lanceert de gemeente ook een online aanvraagformulier voor inwoners die een WhatsApp Buurtpreventiegroep willen starten. Het nieuwe aanvraagformulier moet het aanmelden eenvoudiger maken. Kijk donderdag 11 oktober op www.oldenzaal.nl voor meer informatie!

weekvandeveiligheid_edit.jpg