Ondersteuning zorgaanbieders bij advies dagbesteding verlengd

12 juli 2022


De gemeente Oldenzaal heeft sinds juli 2021 een proef gedaan waarbij zorgaanbieders Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten en inmiddels ook Carintreggeland onderbouwde adviezen geven voor dagbesteding. Dit project – Anders indiceren – wordt verlengd tot eind van het jaar. Voor oudere mensen die een probleem hebben met zelfstandig thuis wonen, kan dagbesteding een passende ondersteuning zijn. Inwoners kunnen zich via de zorgaanbieders melden voor deze vorm van onder-steuning. Met deze manier van werken realiseren alle partijen sneller de juiste onder-steuning voor de inwoner. Hierdoor verkort de wachttijd, worden mantelzorgers ontlast en inwoners meer zelfredzaam.

Na het eerste jaar proefdraaien is het project onlangs geëvalueerd. Duidelijk is dat het indicatieproces rond de inzet van dagbesteding voor oudere inwoners beter verloopt. Met ingang van half april 2022 is Carintreggeland aangesloten. Hiermee wordt een eerste invulling gegeven aan de wens van de raad tot verbreding van het Anders indiceren. De werkwijze wordt voortgezet tot 1 januari 2023 op basis van de huidige afspraken. De komende periode wordt gebruikt om te kijken op welke manier de proef daarna kan worden vervolgd.

Werkwijze

Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten en Carintreggeland brengen in kaart of iemand dagbesteding nodig heeft in het kader van de Wmo. Of misschien een beroep kan doen op een andere voorziening. Zij geven hierover advies aan de gemeente. De gemeente neemt aan de hand van het advies een besluit over een indicatie. Door de grotere rol van de zorgprofessionals, wordt optimaal gebruik gemaakt van hun kennis en expertise. Hierdoor is sneller een passend advies en indicatie mogelijk.

Passende dagbesteding

Is dagbesteding noodzakelijk, dan wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde passende vorm van dagbesteding. Dit kan bij Zorgfederatie Oldenzaal of Zorggroep Sint Maarten zijn, maar ook bij een andere zorgaanbieder. Voor verdere informatie over dagbesteding voor ouderen en/of het melden van een ondersteuningsvraag kan contact opgenomen worden met:

  • Sociaal Plein Oldenzaal, telefoonnummer (0541) 58 81 00
  • Zorgfederatie Oldenzaal, telefoonnummer (0541) 51 34 33
  • Zorggroep Sint Maarten, telefoonnummer (088) 00 05 200
  • Carintreggeland, telefoonnummer (088) 36 77 000