Ondertekening afspraken over gebruik en onderhoud Stadstuin

11 juli 2019

Gisteren ondertekende wethouder Alida Renkema, samen met vertegenwoordigers van Stichting Oldenzaalse Musea, Stichting Oldenzaalse Stadstuinen en de Geldermanstichting, de gebruiksovereenkomst voor de Stadstuin. Midden in de Stadstuin (in aanleg) zetten alle partijen hun handtekening. De genoemde partijen zijn eigenaar van een deel van de toekomstige Stadstuin. In de overeenkomst hebben zij afspraken gemaakt over onderhoud en gebruik van de tuin.

In de gebruiksovereenkomst leggen de betrokken partijen de samenwerkingsintentie vast, zoals die in het Masterplan Binnenstad tot stand was gekomen. Het Masterplan beschrijft de tuinen als een unieke groene oase met ruimte voor cultuur en ontspanning binnen het historisch karakter van de binnenstad. Op basis van het Masterplan is het ontwerp voor de Stadstuin gemaakt. In de overeenkomst ligt contractueel vast dat de verschillende partijen zich aan dat ontwerp conformeren.

Verder spraken zij af dat de Stadstuin opengesteld wordt voor bezoekers en voor het gebruik van evenementen. Zo zijn in de gebruikersovereenkomst zijn een aantal evenementen genoemd die geschikt lijken voor de Stadstuin, omdat ze passen bij het historische karakter van de tuin. Overigens moet voor deze evenementen, net als voor andere evenementen, eerst een vergunning worden aangevraagd.

Verder is vastgelegd dat de gebruikte grond eigendom blijft van de huidige eigenaars. Tot slot regelt de gebruiksovereenkomst het onderhoud van de tuin; dat komt voor rekening van de gemeente.

Groene ontmoetingsplek in binnenstad

In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er hartje binnenstad een groene ontmoetingsplek. De Stadstuin wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.