Open brief aan alle Oldenzalers

14 april 2020


Beste Oldenzalers,

Het is alweer ruim een maand geleden dat de eerste coronamaatregel werd geïntroduceerd en inmiddels zijn we een aantal persconferenties van het kabinet en vele maatregelen verder. In een korte tijd is de manier waarop we met elkaar samenleven behoorlijk veranderd. 

De maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ingrijpende gevolgen: voor ons persoonlijk, voor ons werk en voor de samenleving. Maar alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden en dat zij die wel ziek worden de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Dus we doen het, passen ons aan, zijn flexibel, uit zorg voor elkaar en met name voor de kwetsbaren in onze samenleving.

We waarderen hoe jullie hiermee omgaan

Onze stad die altijd zo actief en in beweging is, moet nu tijdelijk een pas op de plaats maken. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan zoals we ze gewend zijn, de straten zijn leeg en ook het verenigingsleven waar Oldenzaal zo bekend om staat, ligt stil. Sportwedstrijden, culturele voorstellingen, evenementen, exposities, of gewoon simpel samenzijn; het kan nu niet. Het jaar 2020 waarin veel jubilea gevierd zouden worden, pakt helaas anders uit. 

Wij hebben veel waardering voor de manier waarop jullie als inwoner, maar ook binnen de instellingen, verenigingen, organisaties, clubs en bedrijven waar jullie actief zijn, omgaan met de huidige situatie. Het naleven van de maatregelen gaat goed, iedereen draagt een steentje bij en dat is fantastisch! En we hebben uitermate veel respect voor alle Oldenzaalse toppers die zich inzetten om onze stad draaiende te houden. Dank daarvoor! 

We vragen om elkaar te helpen

Velen van jullie hebben zorgen, om de gezondheid en het welzijn van naasten, om inkomen, de toekomst van een bedrijf, evenement, instelling of organisatie. Wij leven met jullie mee en wij begrijpen jullie zorgen. Het zijn moeilijke tijden, maar we geloven in de kracht van Oldenzaal: de saamhorigheid, de ondernemingszin en de creativiteit van de Oldenzalers. En we roepen op om vol te houden. Hoe moeilijk dat soms ook is. Vermijd elkaars gezelschap, maar kijk wel naar elkaar om. Help elkaar, houd contact op afstand en blijf dit doen. Als college proberen wij dat ook te doen: door u zo goed mogelijk te informeren en jullie te ondersteunen waar dat noodzakelijk en mogelijk is. 

We zien veel mooie initiatieven

Tekeningenacties van scholen, muzikanten die muziek maken voor ouderen, Samen Sterk Oldenzaal, een clown die ramen lapt bij zorginstellingen, het belspreekuur van het Sociaal Team, een fotoreportage door de ramen van mensen in thuisisolatie, Ons Helpt Ons, Twents Zilver, online theatervoorstellingen van Stadstheater De Bond, koopinoldenzaal.nl en vele andere initiatieven komen van de grond in onze stad. Jullie hebben jullie harten opengesteld en doen jullie best om wat kleur te brengen in deze grijze tijden. Hartverwarmend. Hier zijn we dan ook ontzettend trots op! We doen dit samen, want samen zijn we Oldenzaal!

We moeten volhouden

We weten nu nog niet hoe de toekomst eruitziet. Wel weten we dat we niet direct terug kunnen naar ons ‘normale leven’. De 1,5 meter afstand samenleving blijft voorlopig de norm. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus beperken. En dat is op dit moment het allerbelangrijkste. 
Voor nu: Oldenzalers, houd vol, blijf gezond en kijk naar elkaar om! 

Hartelijke groet,

Namens de leden van het college van B&W en de gemeenteraadsleden.


Oldenzalers houd vol!