Opfriscursus automobilisten 50-plussers

26 februari 2018

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Oldenzaal, organiseert weer een opfris-/rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Iets voor u?

Bijblijven is belangrijk

Is het voor u ook jaren geleden dat u uw rijbewijs heeft gehaald?  Vindt u het ook steeds drukker worden in het verkeer?  Bent u niet meer op de hoogte van alle verkeersregels? Geef u dan op voor de opfriscursus. “Bijblijven” is belangrijk om aan het huidige verkeer deel te kunnen nemen. Jarenlange ervaring is niet altijd voldoende.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit een theorieles en een praktijkdeel. De theorieles is op 20 maart 2018 van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Het praktijkgedeelte is op 10 april 2018 (tijdstip wordt nader ingepland) en bevat een rijproef in de eigen auto samen met een gecertificeerde rij-instructeur. De cursus wordt ondersteund en mede gefinancierd door de Provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal. De eigen bijdrage voor de deelnemers bedraagt € 15,00. Deze training is puur bedoeld als opfrisser en heeft geen gevolgen voor het rijbewijs.

Aanmelden

U kunt zich tot 6 maart aanmelden via de projectleider van VVN Oldenzaal, de heer Witte, telefoon (0541) 52 20 18 of per e-mail bngwitte@kpnmail.nl