Oproep stembureauleden en tellers levert 156 aanmeldingen op!

08 februari 2018

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum. De afgelopen weken heeft de gemeente inwoners gevraagd om mee te helpen bij de bemensing van de stembureaus. Er hebben zich maar liefst 156 nieuwe personen aangemeld: een fantastisch resultaat!
De gemeente bedankt al deze mensen hartelijk voor hun getoonde betrokkenheid bij de verkiezingen. Burgemeester Theo Schouten – voorzitter van het centraal stembureau: “Ik vind het fantastisch dat zoveel Oldenzalers bereid zijn om hun steentje bij te dragen op deze belangrijke dag. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkiezingen zo goed mogelijk verlopen.”

Er hebben zich

  • 13 personen onder de 30 jaar aangemeld,
  • 27 personen tussen 30-50 jaar,
  • 31 personen tussen 50-60 jaar en
  • 85 personen ouder dan 60 jaar.

De gemeente heeft deze personen verdeeld over de stembureaus en daarbij een mix gemaakt van jong en oud, nieuwe en ervaren (110 personen) medewerkers.

Hoe nu verder?

Na de goedkeuring van het college van B&W ontvangen de ingedeelde personen bericht bij welk stembureau zij verwacht worden. Ook worden zij uitgenodigd voor een (verplichte) instructiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018. De overige personen krijgen bericht dat zij bij de komende verkiezingen geen zitting hebben op een stembureau, maar uiteraard bedankt de gemeente ook hen hartelijk voor hun aanmelding! Bij uitval (door ziekte of andere omstandigheden) van de geselecteerden kan er alsnog voor deze verkiezingen een beroep op hen gedaan worden en ze worden wellicht benaderd voor volgende verkiezingen. 

Meer informatie: oldenzaal.nl/verkiezingen