Overeenkomst bouwplan voormalige huishoudschool ondertekend

16 maart 2018

Projectontwikkelaar Hegeman Ontwikkeling bv en de gemeente Oldenzaal hebben vandaag de overeenkomst ondertekend voor een nieuw bouwplan - Hof van Eden - op het terrein van de voormalige huishoudschool tussen de Gasthuisstraat, de Pastoriestraat en de Zuidwal. Met dit plan wordt opnieuw een 'rotte kies' verwijderd. Hiermee wordt ook de laatste fase van het bestemmingsplan 'Ganzenmarkt' gerealiseerd. Het bouwplan omvat de nieuwbouw van 23 rijwoningen, verdeeld over 3 bouwblokken, in de vrije koopsector in 2 en 3 bouwlagen met kap. Aan de binnenzijde van het plangebied wordt een groen hof met parkeerruimte gerealiseerd. Naar verwachting start Hegeman Ontwikkeling rond de zomer met de verkoop van de 23 koopwoningen.

Voor het bouwplan hoeft geen bestemmingsplanwijziging doorlopen te worden. Het bouwplan kan met toepassing van enkele ontheffingen gerealiseerd worden binnen het geldende bestemmingsplan 'Binnenstad' met de hieraan verbonden beeldkwaliteitscriteria. Het bouwplan past in de historische binnenstad. Aan de binnenzijde van het bouwplan komt een openbaar toegankelijke groene hof die de kwaliteit van de leefomgeving voor zowel de nieuwe bewoners als voor omwonenden of bezoekers van de binnenstad vergroot.

Planning

De omwonden zijn in september 2017 door de ontwikkelaar over de plannen geïnformeerd. In de komende periode laat de ontwikkelaar enkele noodzakelijke onderzoeken uitvoeren. Ook wordt de komende maanden het ontwerp bouwkundig verder uitgewerkt, inclusief het inrichtingsplan. Naar verwachting start Hegeman Ontwikkeling rond de zomer 2018 met de verkoop van de woningen. Hierna zal de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aanvragen. Na verlening van de vergunning kan dan gestart worden met de realisatie van de woningen.

Impressie Binnenterrein.jpg

Impressie Binnenterrein2.jpg

Impressie Binnenterrein3.jpg