Overlast door berenklauw en duizendknoop

22 juni 2022


Op meerdere plekken treffen we berenklauw en duizendknoop aan. Aangezien beide plantsoorten voor overlast zorgen, bestrijdt de gemeente Oldenzaal deze plantensoorten. Beide planten worden van juni, voordat de planten gaan bloeien, tot en met oktober bestreden.

Bij huidcontact met berenklauw kunnen rode jeukende plekken ontstaan, waarna zelfs zwelling en blaarvorming kan volgen. De Japanse duizendknoop heeft een sterke groeikracht en kan andere plantensoorten verdringen. De sterke wortel en stengels van deze plant kunnen daarnaast schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Beide plantensoorten zorgen dus voor de nodige overlast.

Bestrijding berenklauw en Japanse duizendknoop

Om de overlast van beide plantensoorten te beperken bestrijdt de gemeente Oldenzaal deze plantensoorten. De gemeente houdt bij op welke plekken de planten staan en bestrijdt de planten stapsgewijs van juni tot en met oktober. Op de kaart ziet u de locaties met berenklauw en Japanse duizendknoop.