Preventieve bestrijding Eikenprocessierups

31 maart 2020

Nu het voorjaar is aangebroken, start voor de gemeente de periode van het beheersen van eikenprocessierupsen. De rupsen kunnen preventief en reactief bestreden worden. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Met deze bestrijding begint de gemeente waarschijnlijk de tweede week van april – afhankelijk van de weersomstandigheden. Het doel is om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.

Bestrijding

Zodra de eiken uitlopen, komen de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de uiteinden van de takken, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. De gemeente Oldenzaal bestrijdt de rupsen door ze preventief te bespuiten met nematoden. Nematoden of aaltjes zijn microscopisch kleine wormpjes die van nature in onze bodem voorkomen. De nematoden worden met een hogedrukspuit in de boomkronen gespoten. Vervolgens dringen ze bij de rupsen binnen en veroorzaken een dodelijke darminfectie. Nematoden zijn niet schadelijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Omdat de nematoden niet tegen daglicht kunnen, vindt bespuiting alleen in de avond of nacht plaats. De bespuiting kan tijdelijk leiden tot geluid- en verkeershinder.

Herhaling bespuiting

Op de locaties waar in het algemeen hoge concentraties mensen verblijven (denk aan scholen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra, maar ook enkele drukke voet-/fietsverbindingen), wordt twee keer gespoten.

Prioritering

De bespuiting is duur en de capaciteit is beperkt. Daarom worden ze alleen ingezet in de gebieden met de hoogste prioriteit. In het algemeen zijn dit locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld scholen, speelplaatsen en gezondheidscentra. In het buitengebied of op onze bedrijventer-reinen, wordt geen preventieve bestrijding uitgevoerd.

Wegzuigen

Als er toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken, laat de gemeente de nesten en rupsen wegzuigen. Dit gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten. Het wordt ten stelligste afgeraden om zelf de nesten te verwijderen, omdat men daarbij brandharen kan oplopen.
Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op onze website: www.oldenzaal.nl/eikenprocessierups en processierups.nu.