Prins Bernhardstraat vrijdag 21 juli weer open voor verkeer

20 juli 2017

Het einde van de werkzaamheden aan de Prins Bernhardstraat nadert. Vrijdag 21 juli aan het eind van de dag wordt de Prins Bernhardstraat weer opengesteld voor verkeer. De Spoorstraat is al enige tijd weer in gebruik.

Wel vinden er tot de bouwvak nog aanvullende werkzaamheden plaats in de Prins Bernhardstraat en Spoorstraat. Maar daarvan ondervindt het verkeer geen hinder. In het najaar worden de bomen geplant en wordt er gras ingezaaid in de Prins Bernhardstraat. Ook komt er dan begroeiing in de plantvakken op de hoek van de Lyceumstraat en de Spoorstraat.

De Spoorstraat, Prins Bernhardstraat en een deel van de Lyceumstraat zijn opnieuw ingericht. De riolering in deze straten is vervangen, aangevuld met een regenwaterriool en er zijn nieuwe verkeerslichten geplaatst op de kruising Prins Bernhardstraat-Spoorstraat. Ook is er nieuwe bestrating aangebracht. Het eerste deel van de Industriestraat is heringericht en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De doorsteek van de Industriestraat naar de Katoenstraat wordt weer in de oude staat hersteld.

prinsbernhardstraat