Raadsvergadering 29 november

29 november 2021

Vanwege het aanscherpen van de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering van vanavond digitaal plaats. Dit geldt voor zowel raadsleden, als voor publiek en pers. De vergadering is live te volgen via de gebruikelijke livestream

De onderwerpen op de agenda zijn:

  1. Visie op begraven en begraafplaatsen 2021-2041
  2. Participatiewet IOAW en IOAZ 2022
  3. Bestemmingsplan Hengelosestraat 240 / Reininksweg 1C
  4. Zienswijze Begrotingswijziging GR Gezondheid
  5. Beslistermijn Schuldhulpverlening
  6. Afvalleverings- en verwerkingscontract Twence (niet-instemming)

Politiek Forum

Aansluitend aan de raadsvergadering van vanavond is er een Politiek Forum met op de agenda: 'Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 - Voortgangsnotitie 2021 en uitvoeringsplan 2022'. Ook dit Politiek Forum is te volgen via de livestream.