Realisatie 1e fase Singelpark stap dichterbij

27 augustus 2020


Het kan de bezoeker niet zijn ontgaan: de werkzaamheden aan het winkelcentrum In den Vijfhoek vorderen en de gemeente is gestart met haar werkzaamheden in de openbare ruimte. Wethouder Alida Renkema gaf hiervoor vanmorgen het startsein.

De werkzaamheden hebben als doel het winkelcentrum en haar omgeving te veranderen tot een plek waar altijd wat te doen is; waar je elkaar kunt ontmoeten, een boek kunt lezen, plezierig kunt winkelen, gewoon te bewegen of te genieten van lekkere koffie of lunch. Het Singelpark wordt de groene entree van het stadscentrum, gelegen op dezelfde locatie als waar vroeger de oude stadswal en stadgrachten waren. De geschiedenis van dit gebied zal in het fraaie Singelpark weer zichtbaar worden.

Duurzaam Singelpark

Bij de realisatie van de eerste fase Singelpark bij Winkelcentrum In den Vijfhoek is het verduurzamen van de buitenruimte een belangrijk speerpunt. “Dan moet je denken aan een ecologisch verantwoorde inrichting, waarbij men bewust omgaat met het leefmilieu en de materialen die (her)gebruikt worden. We zetten in op een grote biodiversiteit, de aanleg van groene singels en bijzondere aandacht voor het culturele erfgoed” vertelt wethouder Alida Renkema.

Ondergrondse waterberging

Daarnaast richt de gemeente het parkeerterrein klimaat adaptief in. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds vinden werkzaamheden plaats. Zo wordt er een waterberging geïnstalleerd die bij extreme neerslag het regenwater bergt en later gedoseerd afvoert richting de rand van de stad. Bij droogte kan het regenwater gebruikt worden voor de bewatering van bomen en planten in het park. “Oldenzaal speelt hiermee in op de klimaatverandering en het voorkomen van hittestress. De waterberging helpt bij het voorkomen van wateroverlast. En de bomen zorgen juist voor koelte bij hete zomers. Water en groen is een vanzelfsprekend onderdeel van de openbare ruimte” aldus Renkema.

Groen

Om het Singelpark te realiseren, is een weloverwogen keuze voor planten en bomen gemaakt. Waar mogelijk worden de aanwezige bomen behouden of verplaatst. Voor de bomen die gekapt moeten worden, plant de gemeente een diversiteit van nieuwe bomen aan.

Laad- & losdok

Begin september opent Action haar deuren. Daarom is vóór de bouwvakantie al een start gemaakt met de werkzaamheden in de openbare ruimte. Er is een laad- en losdok aangelegd. De bestrating voor de ingang van het winkelpand wordt in een later stadium vernieuwd.

Volgende fase

De gemeente Oldenzaal is in samenwerking met, aannemer Twentse Weg en Waterbouw (TWW) en landschapsarchitect OKRA bezig met de technische uitwerking. Aansluitend, in september, worden de betrokken partijen uitgenodigd en worden zij geïnformeerd over de planning en de fasering van de uitvoering.