Regionale doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen naar Oldenzaal

29 april 2022

Veiligheidsregio Twente (VRT) en gemeente Oldenzaal treffen samen voorbereidingen voor een doorstroomlocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Lossersestraat 2 in Oldenzaal. De locatie zal fungeren als een doorstroomlocatie voor de doorstroom en spreiding van Oekraïense vluchtelingen over opvanglocaties in heel Twente.

Momenteel komt een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne ons land binnen. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten verzocht om opvang te bieden en de Veiligheidsregio’s gevraagd om dit te coördineren. In Twente is er de behoefte om op korte termijn een 24/7 doorstroomlocatie te realiseren om daarmee de doorstroom en spreiding voor Twente beter te kunnen coördineren. 

Tijdelijke kortdurende opvang

De locatie in Oldenzaal zal fungeren als doorstroomlocatie voor heel Twente. Hier kunnen Oekraïense vluchtelingen 24 tot 48 uur verblijven, voordat zij doorstromen naar één van de reguliere opvanglocaties in Twente.
De komst van een centrale doorstroomlocatie biedt voor de Veiligheidsregio Twente de mogelijkheid om de coördinatie en spreiding van Oekraïense vluchtelingen in de regio nog beter mogelijk te maken. Met name grotere groepen (bijvoorbeeld een grote bus die in onze regio arriveert) kunnen niet direct in één opvanglocatie geplaatst worden omdat er op dat moment onvoldoende plek is, er qua personele bezetting niet direct opgeschaald kan worden of de opvanglocatie is niet geschikt voor de langdurige opvang van de samenstelling van de vluchtelingen waar op dat moment een plek voor gevonden moet worden. Ook maakt deze doorstroomlocatie het mogelijk om in de avond of nacht voor Oekraïense vluchtelingen de eerste opvang te kunnen verzorgen.

Goed te bereiken en goede voorzieningen

Het pand aan de Lossersestraat 2 (Oude Rabobank) is uitermate geschikt om als doorstroomlocatie te kunnen dienen in Twente. Het ligt niet in een woonwijk; is goed bereikbaar vanaf de snelweg en beschikt over voldoende ruimte voor beden en heeft goede basisvoorzieningen.
De VRT, gemeente Oldenzaal en verhuurder van het pand werken samen om de opvanglocatie in te richten zodat de locatie in Oldenzaal als ‘eerste opvang’ kan dienen voor 60 vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer de nood hoog is –er komen meerdere bussen tegelijkertijd– kan er snel opgeschaald worden tot maximaal 150 plekken. De Rabobank stelt het pand om niet beschikbaar voor de duur van een jaar.
Op dit moment wordt er hard doorgewerkt aan de facilitaire en personele benodigdheden om de opvang mogelijk te maken. De verwachting is dat de locatie binnen twee weken operationeel kan zijn.