Restauratie toren St. Plechelmusbasiliek

22 juni 2018

De toren van de St. Plechelmusbasiliek wordt gerestaureerd. De werkzaamheden bestaan vooral uit voeg- en schilderwerk en het opnieuw vergulden van het kruis, de haan, de bol en de wijzerplaten. Verder moet de constructie van de houten torenspits worden hersteld, wordt het Lood’n Bönneke opnieuw met lood bekleed en worden ook de leien op het dak van de spits vervangen. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De restauratiewerkzaamheden duren tot eind september, mits de weersomstandigheden het toelaten. Na de restauratie kan de toren er weer voor jaren tegenaan.

Tijdens de werkzaamheden aan het Lood’n Bönneke is het bovenste gedeelte van de toren afgesloten en kan de toren worden beklommen tot en met de klokkenkamer. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, kan de toren in zijn geheel weer worden beklommen. Torenbeklimmingen zijn te boeken via Tourist info Oldenzaal.

Demontage wijzerplaten en haan

Woensdag 27 juni in de ochtend worden de wijzerplaten, het kruis, de bol en de haan van de toren gedemonteerd en wordt de steiger om de torenspits opgebouwd. Nadat de wijzerplaten, het kruis, de bol en de haan verguld zijn zullen deze medio september weer terug geplaatst worden. Eind 2018 wordt gestart met het opnieuw aanlichten van de toren. Alle verlichting wordt dan vervangen door hoogwaardige ledverlichting waarmee ook de vierde zijde van de toren wordt aangelicht. De overige zijden worden al aangelicht.

Wat het werk bijzonder maakt, is het monumentale karakter van de (kerk)toren en de bereikbaarheid van de torenspits (werken op grote hoogte).

Subsidie

De gemeente heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden een subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.