Samen zorgen voor veilig buitenspelen

12 december 2018

Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk buiten spelen. In Oldenzaal zijn daarom op allerlei plekken in de openbare ruimte speelplekken gecreëerd, vaak in samenwerking met de buurt. Beleving en veiligheid staan daarbij voorop. De speeltoestellen die de gemeente plaatst worden jaarlijks gekeurd door een gekwalificeerde inspecteur. De gemeente wil graag in overleg met inwoners om ervoor te zorgen dat eigen geplaatste speeltoestellen veilig gebruikt kunnen worden door de Oldenzaalse kinderen.      

Het team Buitenbeheer van de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen. Medewerkers van het team Buitenbeheer van de gemeente Oldenzaal komen binnen de stad regelmatig speeltoestellen - goaltjes, trampolines, autobanden opgehangen aan takken in de boom -  tegen die door inwoners zelf in de openbare ruimte zijn geplaatst. Als er onverhoopt ongelukken gebeuren door het gebruik van die toestellen is de gemeente aansprakelijk, omdat ze in de openbare ruimte staan. De gemeente vindt het belangrijk dat er veilig gespeeld kan worden, en zorgt er dus voor dat de door de gemeente geplaatste toestellen allemaal voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Verwijderen van speeltoestellen

De komende tijd worden onveilige speeltoestellen verwijderd die door inwoners zijn geplaatst in de openbare ruimte. Dit uiteraard in overleg met de eigenaar. Als de eigenaar deze niet zelf verwijdert of niet bekend is van wie het toestel is dan worden de toestellen door medewerkers van de gemeente verwijderd. De toestellen worden vervolgens 4 weken opgeslagen bij de gemeentewerf aan de Lubeckstraat.

Melden van onveilige situaties

Bij het aantreffen van onveilige situaties, vragen of opmerkingen over de veiligheid van speeltoestellen of verwijderde toestellen, kan melding gemaakt worden via de site van de gemeente Oldenzaal of via de Buiten Beter-app.