Scenario’s toekomst sportcentrum Vondersweijde verder uitgewerkt

12 april 2017

Afgelopen maanden zijn de scenario’s voor de toekomst van sportcentrum Vondersweijde verder uitgewerkt. De gemeenteraad wil in juni van dit jaar een weloverwogen beslissing nemen over de toekomst van het sportcentrum. De scenario’s die onderzocht worden zijn nieuwbouw, revitalisatie, groot onderhoud of sluiten en slopen. Van de scenario’s nieuwbouw en revitalisatie zijn sfeerbeelden gemaakt om een impressie te geven van de mogelijkheden. Belangstellenden zijn op 20 april van 19.00 tot 20.30 uur van harte welkom om deze te komen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst bij sportcentrum Vondersweijde.

Wethouder Rob Christenhusz wil inwoners van Oldenzaal en gebruikers van het sportcentrum uitnodigen om mee te denken over de toekomst van het sportcentrum. Afgelopen periode is daarmee een begin gemaakt. Aan de hand van diverse bijeenkomsten met gebruikers van Vondersweijde en onderzoek zijn de missie, visie en kaders voor de toekomst opgesteld. Voordat de scenario’s aan de gemeenteraad aangeboden worden nodigt de gemeente alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst op 20 april a.s. De verenigingen die gebruik maken van het sportcentrum worden ook apart geïnformeerd.

Visie toekomst Vondersweijde

In de ogen van het college is het sportcentrum van de toekomst een veelzijdige accommodatie, centraal gelegen in Oldenzaal, die voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de huidige ontwikkelingen in de markt en flexibel inzetbaar is in de toekomst. In het huidige sportcentrum is in 2020 grootschalig onderhoud van het sportcentrum Vondersweijde noodzakelijk. Daarom onderzoekt de gemeente nu alle mogelijke scenario’s voor de toekomst van het sportcentrum. Zodat de raad in juni een weloverwogen beslissing kan nemen.