Scholencomplex De Essen pilot bijna energie neutrale school

09 oktober 2018

Het college van B&W stelt de raad voor om scholencomplex De Essen als pilot te verduurzamen en hiervoor  € 1.000.000 extra beschikbaar te stellen bij de Programmabegroting 2019 . De gemeente probeert ook aanspraak te maken op een subsidie aardgasvrije scholen bij het Rijk en is met de Provincie Overijssel in gesprek over een bijdrage voor dit project. Basisscholen De Linde en De Esch, die in scholencomplex De Essen gehuisvest zijn, worden met dit plan de eerste gerenoveerde BENG (bijna energie neutrale gebouwen) scholen in Overijssel.  Een unieke kans voor de gemeente en schoolbesturen om te laten zien dat verduurzamen en een verbetering van het onderwijsklimaat in een bestaand gebouw hoog op de agenda staat en haalbaar is.

Revitalisatie en verduurzaming

De schoolbesturen Consent (De Linde) en Konot (De Esch) hebben voor scholencomplex De Essen samen een plan gemaakt waarin het gebouw zover mogelijk wordt verduurzaamd en er sprake is van een gezond en fris binnenklimaat. Het gebouw wordt met dit plan gerevitaliseerd en voldoet daarna weer aan de huidige eigentijdse normen voor onderwijs. Dit betekent dat de levensduur van het gebouw met 30 jaar verlengd wordt. Het plan biedt meer mogelijkheden dan het plan uit 2015, waarvoor de raad in 2015 € 1.667.000 beschikbaar had gesteld. Naast besparing van energie draagt het plan ook bij in zaken als klimaatadaptatie en circulair bouwen. Materialen die vrijkomen worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Aanzienlijke bijdrage scholen

De schoolbesturen doen zelf ook een aanzienlijke eigen bijdrage in het plan en dragen uiteindelijk het volledige risico voor de energiebesparing, bouwkosten en geraamde opbrengsten. Met dit plan laat de gemeente zien dat verduurzaming van een bestaand onderwijsgebouw mogelijk is, waarbij een goede samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen voorop staat. Ook is afgesproken dat het juridisch eigendom van het schoolgebouw daarna definitief wordt overgedragen aan de schoolbesturen en de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het binnen- en buitenonderhoud.