Startsein gegeven voor herontwikkeling Centrum de Thij

20 december 2018

De gemeente Oldenzaal heeft met WBO Wonen en met Albert Heijn overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van Centrum de Thij. De overeenkomsten zijn ondertekend, hiermee is het startsein gegeven voor herontwikkeling en zal Centrum de Thij weer een warm kloppend hart van de wijk worden met een eigen identiteit, uniek voor Oldenzaal, bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen. In januari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waarin de plannen worden toegelicht.

Wat houdt de herontwikkeling in?

De Albert Heijn supermarkt aan de Johanna van Burenlaan wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid en de entree wordt verplaatst naar het plein. Er wordt een nieuw bouwblok gerealiseerd met woon-zorgvoorzieningen of maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor zal de gemeente onder zorgaanbieders en bouwers een prijsvraag organiseren. Randvoorwaarde hierbij is een bouwblok in maximaal 2 bouwlagen met een bebouwingsoppervlak van maximaal ca. 700 m2. De woningen aan de Willem Dingeldeinstraat 119 en 121 worden gesloopt om ruimte te creëren voor een vernieuwde en bredere entree vanuit de zuidzijde van de wijk met toevoeging van parkeerruimte. Verder wordt de voormalige Emmauskerk gesloopt, de woning Willem Dingeldeinstraat 37 wordt aangewend als vervangende ontmoetingsruimte voor de gebruikers van de kerk.

Herinrichting openbaar gebied

De gemeente draagt zorg voor de herinrichting van het openbaar gebied van Centrum de Thij. Hierbij wordt voorzien in een aantrekkelijk voorplein en groenvoorzieningen, een forse uitbreiding van het parkeren en een nieuwe inrichting van het gebied achter de winkels met een verbeterde verbinding tussen de Cato Elderinklaan en de Vloedbeldlaan, met parkeervoorzieningen en een extra milieu-eiland. Verder zal herinrichting van een deel van de Johanna van Burenlaan plaatsvinden en zal er meer groen komen in het woongebied aan de binnenzijde van de Willem Dingeldeinstraat.

Procedures

In de eerste helft van januari zullen de procedures voor de wijziging van het bestemmingsplan en het coördinatieplan met omgevingsvergunning starten. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zal midden 2019 de uitvoering kunnen starten.