Subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal voortgezet

06 mei 2020


De afgelopen jaren heeft het Actieprogramma Binnenstad positieve effecten gehad op de binnenstad. Via dit actieprogramma kunnen initiatiefnemers subsidies aanvragen voor plannen die helpen om de binnenstad te stimuleren, te faciliteren en te helpen ontwikkelen. Ook de coronacrisis heeft veel impact op de Oldenzaalse binnenstad. Wat de gevolgen exact zijn, zal de komende periode helder worden. Het college heeft besloten om de komende vier jaar deze regeling voort te zetten.

Om de binnenstad te stimuleren, faciliteren en te helpen ontwikkelen is in 2016 de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) vastgesteld. Uit een evaluatie in 2019 blijkt dat de subsidieregeling positieve effecten heeft gehad, zoals het terugdringen van leegstand. Het college stelt daarom de subsidieregeling voor de komende vier jaar ook weer vast. De regeling is nog iets verbeterd voor de komende vier jaar. Er zijn nu drie duidelijke hoofdthema’s: stimulering compacte binnenstad, ruimtelijke kwaliteit en stimulering beleving en levendigheid.

Voor wie is de regeling?

De ABO is bedoeld voor vastgoedeigenaren, ondernemers en alle mensen die een goed initiatief hebben voor de Oldenzaalse binnenstad en wel wat hulp kunnen gebruiken. De ABO richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde en daarmee de economische kracht van de binnenstad van Oldenzaal. Het kan een innovatief project zijn in de binnenstad, maar het kan ook het (samen) aanpakken van een gevel zijn. Denk hierbij aan het toevoegen van groen, verlichting of het organiseren van activiteiten passend bij de actuele situatie. Spontaan en breed gedragen initiatieven die de binnenstad nog boeiender maken, daar gaat het om. Daarnaast is de ABO bedoeld om ondernemers te verleiden zich in de binnenstad te vestigen.

Meer informatie leest u op onze website. Een bijdrage in het kader van de ABO kan vanaf 25 mei 2020 worden aangevraagd.