Subsidieregeling voor het behouden en verduurzamen van monumenten

02 november 2021


Het college heeft besloten om de 'Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021’ vast te stellen ter behoud en verduurzaming van het historisch erfgoed van Oldenzaal. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen in het kader van instandhouding en verduurzaming van hun monument aanspraak maken op financiële middelen.

Gezien het algemeen belang vindt de gemeente Oldenzaal het belangrijk om lokaal cultureel erfgoed te behouden. Om die reden heeft het college objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Oldenzaal kent in totaal 31 gemeentelijke monumenten. Die hebben onderhoud nodig en zijn vaak toe aan verduurzaming, waarbij de monumentale waarde dient te worden behouden.

Onderhoud van gemeentelijke monumenten

De kosten voor onderhoud zijn vaak hoger dan voor niet-monumentale objecten. Om tegemoet te komen aan de eigenaren van een gemeentelijk monument is daarom de ‘Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Oldenzaal 2021’ opgesteld. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een vergoeding krijgen voor een abonnement op de Monumentenwacht; een periodieke inspectie in het kader van het abonnement (en daartoe behorend klein onderhoud) en subsidie voor werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijk monument.

Verduurzaming gemeentelijke monumenten

Daarnaast vindt de gemeente Oldenzaal het belangrijk om gemeentelijke monumenten te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolerende maatregelen aan dak en ramen. Voor verduurzaming van gemeentelijke monumenten is het voor eigenaren van een gemeentelijk monument met MKB-functie mogelijk om een subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de provincie Overijssel.

Gemeentelijke monumenten met woonfunctie

Eigenaren van een gemeentelijk monument met een woonfunctie hebben deze mogelijkheid niet. Vaak is er een professioneel advies nodig om de stap te zetten naar het daadwerkelijk verduurzamen van een gemeentelijk monument. Daarom is het voor eigenaren van een gemeentelijk monument met een woonfunctie middels deze subsidieregeling mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de kosten van een verduurzamingsadvies.