Symbolische aftrap van herinrichting van de Stadstuinen op 5 maart

01 maart 2018

Op maandag 5 maart verricht gedeputeerde Hester Maij samen met wethouder Trees Vloothuis de symbolische aftrap van de herinrichting van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat een ‘groene oase’ in hartje binnenstad. Een ontmoetingsplek met aandacht voor de geschiedenis, ruimte voor evenementen die bij het karakter van de plek aansluiten en waar de beleving van Oldenzaal als historisch interessante stad wordt versterkt. De Stadstuinen zijn bovendien een natuurlijke schakel met het omringende Noordoost-Twentse landschap.

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente

Met de Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft onder regie van de provincie Overijssel de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen een extra impuls gekregen. In het gebied zijn veel projecten tot stand gekomen of worden nog gerealiseerd, zo ook de herontwikkeling van de Stadstuinen. Deze tuinen worden gekenmerkt door een afwisselende combinatie van erfgoed, ruimte en groen en vormen daarmee een natuurlijke schakel naar het landschap en de ondernemers dat Oldenzaal omringd. Vanuit de verbinding en versterking met het buitengebied wil Oldenzaal invulling geven de Stadstuinen. Als de tuinen openbaar toegankelijk en ingericht zijn, is het mogelijk om vanuit het centrum via de herdenkingstuin, Stadstuinen en Park1862 het buitengebied in te gaan.

De inrichting van de Stadstuinen verwijst naar de verbinding met het buitengebied. Zo wil de historische stadbrouwerij granen en andere ingrediënten uit de naaste omgeving gaan gebruiken. Op verschillende manieren zal worden gewezen op de voormalige functie als stadsmoestuin en op gewassen die van oudsher in de omgeving van Oldenzaal en de omringende marken werden verbouwd. Zo komen er oude fruitbomen terug in de tuinen waarbij het fruit voor algemeen gebruik is, zoals het vroeger ook was. Ook wordt gedacht aan kunstobjecten in de vorm van ‘vergeten’ groenten.

Hester Maij, gedeputeerde cultuur en natuur van Overijsel: “Bij de herinrichting van de Stadstuinen zie ik hoe het behoud van de historie van Oldenzaal, haar verhaal, en versterking van de natuur in de stad op een prachtige manier gecombineerd worden. Dat zijn beide zaken die van groot belang zijn voor inwoners en bezoekers van Oldenzaal. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek hoe belangrijk inwoners van Overijssel het vinden dat ze natuur en groen in hun direct omgeving hebben. Behoud van erfgoed en een groene omgeving samen laten gaan: alle reden voor de provincie om De Stadstuinen te ondersteunen.”

Cofinanciering door Provincie Overijssel

De Stuurgroep Gebiedsontwikkeling heeft op 22 februari 2018 uitgesproken om € 150.000,00 beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de herinrichting van de Stadstuinen. De gedeputeerde Hester Maij zal 5 maart om 15.00 uur een symbolische aftrap verrichten. Zij zal aan de bevolking een notarisappelboom (oud ras) overhandigen.

Interactief proces

Via een interactief proces, dat gestart is in 2016, is onder regie van de gemeente samen met alle betrokken een concept plan opgesteld. Vanuit de kaders - ontmoeten, groen, historie en verbinden - is tijdens diverse bijeenkomsten samen met alle betrokkenen gebrainstormd over wensen en ideeën. Op basis hiervan heeft Huub Zoontjes ‘Bureau voor Tuin- en Landschap’ een conceptschets gemaakt. Aan de hand van dit schetsontwerp is in kleine groepen verder gesproken. In hoofdlijnen kon iedereen instemmen met het concept ontwerp. Het plan is op 5 februari tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. De reacties die tijdens deze inloopbijeenkomst zijn gegeven, worden meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp. Met aanwonenden wordt gesproken over de detaillering.

Planning

Het ontwerp wordt binnenkort aan college voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad. Nadat het ontwerp door de raad is vastgesteld, kan daadwerkelijk met de uitvoering worden gestart. De verwachting is dat medio april kan worden begonnen met de sanering.

stadstuin