Tegemoetkoming voor Oldenzaalse sportverenigingen

24 september 2020


Veel organisaties in Oldenzaal zijn hard getroffen door de coronamaatregelen. Alle sportaccommodaties waren vanaf 15 maart 2020 gesloten. Naast de sociaal-maatschappelijke effecten hiervan heeft dit ook financiële gevolgen voor de diverse sportverenigingen. Het college van B&W heeft besloten om de verenigingen te ondersteunen, omdat zij van groot belang zijn voor de Oldenzaalse samenleving.

Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Voor de maanden maart, april en mei zijn er vanuit de gemeente geen huurfacturen gestuurd voor het gebruik van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Hierbij valt onder meer te denken aan de verenigingen voor badminton, handbal, volleybal, zaalvoetbal, hockey en voetbal. Tot nu toe was er nog sprake van uitstel van huurbetaling en niet van afstel. Het college heeft nu besloten om de huursom aan de sportverenigingen van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden. Voor Oldenzaal gaat dit in totaal om een bedrag van ongeveer € 70.000. Met deze kwijtschelding hoopt de gemeente sportverenigingen enige verlichting te kunnen bieden in deze onzekere periode.

Landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

Vanaf 15 september 2020 wordt de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) door het ministerie geopend. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van de huur-kwijtschelding. Het college heeft besloten een aanvraag in te dienen. In de loop van 2021 wordt duidelijk welke compensatie toegekend wordt. In totaal is er vanuit het Rijk € 89,5 miljoen voor alle aanvragers beschikbaar gesteld.