Twee kanonnen brengen historie Oldenzaal tot leven

06 september 2022


Ze waren al even opgeslagen op de gemeentewerf in Oldenzaal: de kanonnen uit Hellevoetsluis. De afgelopen maanden zijn ze schoongemaakt en heeft de werkgroep, die ervoor gezorgd heeft dat de kanonnen naar Oldenzaal kwamen, een onderstel, de affuiten, gemaakt. Ze hebben hierbij veel medewerking uit de Oldenzaalse samenleving gekregen. De gemeente Oldenzaal heeft vervolgens gekeken naar geschikte locaties voor de kanonnen. Locaties waar de rijke geschiedenis van de stad nog altijd te zien is. En waar kan dat beter dan bij de oude Deurningerpoort en bij de vroegere Steenpoort. Voor beide plekken vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan.

Locaties

De plek bij de kruising Deurningerstraat – Vestingstraat is historisch gezien interessant. Hier stond vroeger de Deurningerpoort; de belangrijkste poort in Oldenzaal. Daar kwam de belangrijke weg vanuit het westen (Deventer) Oldenzaal binnen waar al het toenmalige (handels)verkeer passeerde. Het sluit ook aan bij het daar al geplaatste standbeeld van “2 man en een paardenkop” die verwijst naar de huursoldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De andere locatie is het grasveld bij de Steenstraat - Westwal (bij de grote steen). Hier stond vroeger de Steenpoort, 1 van de 3 stadspoorten die Oldenzaal rijk was. De verovering van een stadspoort verschafte toegang tot de stad. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was Oldenzaal de meest belegerde stad van Nederland. Bij de poorten vonden de meeste gevechten plaats. Samen met de daar in de buurt geplaatste sculptuur van Sjef Sales ter herinnering aan de Stadspoort is dit een ideale plek om het verhaal van de diverse belegeringen en de verdediging van de stad te presenteren.

De werkgroep (bestaande uit de Oldenzalers Gert Romeijn, Jan Bekke, Henk Winkelhuis, Marcel Oude Engberink) en stadarchivaris Niels Bakker zijn enthousiast over de 2 locaties. De kanonnen mogen in eerste instantie voor 5 jaar blijven staan. Dit kan daarna nog eens verlengd worden met opnieuw 5 jaar.

Omgevingsvergunning

Om de 2 kanonnen op beide locaties te kunnen plaatsen, vraagt de gemeente nu een omgevingsvergunning aan. Afgelopen maand zijn de direct omwonenden van beide locaties al geïnformeerd. Voor deze omgevingsvergunning geldt dezelfde procedure als voor andere vergunningaanvragen. Eventuele bezwaren kunnen kenbaar worden gemaakt tot 6 weken na bekendmaking van de vergunningsaanvraag. Dat kan online of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal.

schoongemaakte kanonnen in de werkplaats

Uniek historisch spektakel tijdens het Beleg van Oldenzaal

De kanonnen zijn opgenomen in het programma het Beleg van Oldenzaal. Tijdens het evenement op 17 september worden de kanonnen op het Plechelmusplein geplaatst. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om uitleg te geven over de kanonnen en de geschiedenis ervan. Er zijn die dag allerlei activiteiten die het leven ten tijde van het Beleg van Oldenzaal weergeven. Acteurs geven demonstraties, Spaanse soldaten marcheren door de straten en 5 hoofdpersonen uit de Tachtigjarige Oorlog (waaronder Phillippus Rovenius - priester, Ambrogio Spinola – bevelhebber in Spaanse dienst en Prins Maurits van Oranje) vertellen over hun strijd in die periode. Het Plechelmusplein staat vol met marktkramen met historische ambachten. Het evenement is gratis te bezoeken van 11.00 - 17.00 uur en is geschikt voor jong en oud.

impressie van het eindresultaat