Uitbreiding huisartsenpraktijk met praktijkondersteuner voor jeugd

13 november 2017

De gemeente Oldenzaal en acht Oldenzaalse huisartspraktijken gaan samenwerken om gezinnen met jeugdzorgproblemen eerder te kunnen helpen. De gemeente Oldenzaal zet hiervoor medewerkers in van het Maatschappelijk Plein en Mediant, met specifieke kennis van jeugd- en jeugdzorgproblemen. De praktijkondersteuners zijn onderdeel van het team jeugd en zorg van de gemeente maar werken vanuit de acht huisartsenpraktijken op zes locaties.

Het is bekend dat mensen met gezondheidsproblemen gemakkelijker naar een huisarts gaan dan dat ze aankloppen bij een gemeente. De huisartsen en de gemeente spelen daarop in en verbeteren hun dienstverlening. De praktijkondersteuner voor de jeugdzorg krijgt een werkplek in de huisartsenpraktijk. Zo kunnen de huisarts en de praktijkondersteuner in een vroeg stadium goed samenwerken en worden de jongeren en hun ouders op een vertrouwde plek geholpen. De praktijkondersteuners maken samen met de jongeren en hun ouders een inschatting van de ernst van de problemen. Zij geven het gezin ter plekke hulp, een advies op maat of zo nodig een verwijzing naar andere partijen. Afhankelijk van de ernst van de problemen kan dat een doorverwijzing zijn naar:

  • Het sociaal team van het Netwerk Welzijn Oldenzaal
  • Het team jeugd en zorg van de gemeente Oldenzaal
  • Een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd.

De nieuwe samenwerking tussen de huisartsen en de gemeente is een pilot waaraan vooralsnog acht van de achttien Oldenzaalse huisartsenpraktijken meedoen. Open hier de PDFkaart met adressen en locaties

Huisarts Mariëlle Roek van huisartsenpraktijk van der Krabben, Roek Wagenvoort:

“We zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van samenwerking met de gemeente Oldenzaal. We vinden het prettig dat de zorg voor kinderen, jeugdigen en hun familie op een laagdrempelige en toegankelijke wijze vanuit onze eigen praktijk plaats kan vinden”.

Gemeentelijke visie en werkmethode

“Deze samenwerking maakt het mogelijk om vroegtijdig, ook binnen de praktijken van de huisartsen, de gemeentelijke visie en werkmethode in te zetten. We willen maatwerk leveren voor de Oldenzaalse jongeren en gezinnen. Ook de verbinding met de volwassenen(zorg) versterkt. Dit ondersteunt onze brede inzet op realisatie van de integrale aanpak: de focus op één gezin / één plan. Tegelijker tijd intensiveren we de samenwerking met het Sociaal Team van het Netwerk Welzijn Oldenzaal. Dit biedt extra kansen om de transformatie van de jeugdzorg te realiseren. Het Sociaal Team heeft namelijk mogelijkheden om laagdrempelig, vanuit het perspectief van welzijn en preventie, de jeugdigen en gezinnen te versterken, begeleiden en ondersteunen” vertelt verantwoordelijk wethouder Rob Christenhusz.