Uitgaan van een gezond Twents verstand

13 maart 2020

“Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen die zijn afgekondigd echt serieus nemen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.” Aldus Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Eerder vanmiddag is door minister Bruins van Medische Zorg en Sport een aanwijzing gegeven aan alle veiligheidsregio’s, met de opdracht om hier met spoed uitvoering aan te geven. Daarom is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente een noodverordening afgekondigd. Hierdoor zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheidsregio Twente in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 verboden. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Schelberg is nu al onder de indruk van de wijze waarop organisaties, ondernemers en verenigingen uit eigen beweging uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. “We hebben hier in Twente nog geen directe aanleiding, maar de minister wil ons wel een middel in handen geven om bijeenkomsten ook daadwerkelijk te verbieden. En dat moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn: het is niet toegestaan om in Twente bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen!”

Letterlijk

Letterlijk staat in de noodverordening over het soort evenement dat verboden is: ‘alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.’ Schelberg: “Het gaat dus om openbare bijeenkomsten met meer dan 100 personen die niet door mogen gaan. Hiermee geven wij uitvoering aan de maatregelen die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd.”

Dit is een nieuwsbericht van de Veiligheidsregio Twente.