Update maatregelen Oldenzaal rondom coronasituatie

15 april 2020


De coronasituatie in ons land heeft voor alle mensen en veel organisaties consequenties. De gemeente brengt de effecten van deze maatregelen in Oldenzaal wekelijks in kaart en kijkt waar ondersteuning mogelijk is. Het college heeft gisteren weer een aantal besluiten genomen om de consequenties, voor zover mogelijk, te verlichten. Hieronder staan deze besluiten toegelicht.

Energiefonds Oldenzaal

Organisaties met een duurzaamheidslening kunnen een betaalpauze inlassen van maximaal een half jaar tot 1 oktober 2020.

Op dit moment hebben 9 organisaties, zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties een duurzaamheidslening bij het Energiefonds Oldenzaal. Mogelijk komen deze organisaties in de problemen als gevolg van de coronasituatie. Om die reden is het voor hen mogelijk om een betaalpauze in te lassen van maximaal een half jaar tot 1 oktober 2020.

Campagne Oldenzaal Samen Sterk!

Het college ondersteunt de campagne Oldenzaal Samen Sterk! met een subsidiebedrag. 

Samen Sterk is een campagne met een platform waar informatie gebundeld en verstrekt wordt. Zoals openingstijden van ondernemers, acties van winkels/horeca, tips voor thuis, informatie van de gemeente en andere initiatieven. Het belangrijkste doel van de campagne Oldenzaal, Samen Sterk! is om mensen te verbinden en het echte Noaber-gevoel te bieden in tijden van crisis. Er is geld nodig om deze campagne uit te kunnen voeren. Het college staat achter deze campagne en ondersteunt daarom met een subsidiebedrag.

Sport Oldenzaal BV

Sport Oldenzaal BV krijgt zowel uitstel van betaling als een voorschot op de exploitatiebijdrage.

Vanaf 15 maart is sportcentrum Vondersweijde gesloten voor alle activiteiten als gevolg van de corona-maatregelen. Gemeente Oldenzaal is 100% aandeelhouder van Sport Oldenzaal BV en de accommodatie is in eigendom van de gemeente. Aan Sport Oldenzaal BV is daarom, in de lijn van de afspraken binnen de gemeente, de opdracht gegeven om geen huurfacturen meer te sturen aan de gebruikers van het sportcentrum. Dit heeft tot gevolg dat er geen inkomsten meer zijn, maar de vaste lasten nog wel blijven bestaan. Sport Oldenzaal BV heeft door middel van een liquiditeitsbegroting aangetoond dat er in de maanden april en mei onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de vaste lasten te betalen. Om te voorkomen dat Sport Oldenzaal BV in liquiditeitsproblemen komt, krijgt Sport Oldenzaal BV zowel uitstel van betaling als een voorschot op de exploitatiebijdrage.

Aanbieders van zorg

VWS en VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg, maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning.

Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen of minder zorg verlenen, of moeten andere activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. De Twentse gemeenten vinden het belangrijk dat zorg gecontinueerd wordt en waarderen de creatieve oplossingen die aanbieders bedenken om in contact te blijven met hun cliënten. We willen dat aanbieders dit nu en in de toekomst kunnen blijven doen. Liquiditeitsproblemen door de coronasituatie moeten voorkomen worden. Het kan niet anders dan dat we samen zoeken naar oplossingen om liquiditeitsproblemen tegen te gaan die door de coronasituatie veroorzaakt worden. In Twente volgen we de afspraken tussen VWS en VNG en werken deze aankomende tijd regionaal uit in een uitvoerbare Twentse regeling.

Meer informatie?

Bekijk hier alle actuele informatie over het coronavirus.