Updates gemeenteraadsverkiezingen 2018

21 maart 2018

Vrijdag 23 maart 2018, 10.20 uur

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). De opkomst in Oldenzaal was 58%, waar dat 4 jaar geleden nog 54% was. Burgemeester Theo Schouten: “Ik wil de bijna 14.500 Oldenzalers die afgelopen woensdag hebben gestemd daarvoor bedanken. Goed dat u uw stem hebt laten horen en gebruik hebt gemaakt van uw democratisch recht!” De verkiezingen zijn zonder verstoringen verlopen en de stembureauleden en tellers hebben prima werk geleverd.

Op vrijdag 23 maart is tijdens een openbare bijeenkomst van het centraal stembureau de definitieve uitslag vastgesteld. Deze wijkt niet af van de eerdere voorlopige uitslag en leidt tot de volgende zetelverdeling: WG 7, CDA 5, VVD 5, GroenLinks 3, PvdA 2 en D66 1. 

Het aantal stemmen per partij en kandidaat is vastgesteld alsmede de zetelverdeling voor de gemeenteraad. Het proces verbaal van de uitslag is te vinden op www.oldenzaal.nl/verkiezingen en ligt ter inzage bij de publieksbalie. De gekozen kandidaten ontvangen een benoemingsbesluit.

Referendum
De opkomst voor het raadgevend referendum was 55%. Van de Oldenzalers stemde 53% voor en 47% tegen de invoering van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Definitieve uitslag zetels 2018-2014

Definitieve uitslag stemmen percentages

Definitieve uitslag gekozen kandidaten 2018-2014

-------------------------------------------------

Woensdag 21 maart 2018

Voorlopige einduitslag

voorlopige zetelverdeling

Opkomst gemeenteraadsverkiezingen

Pagina_2 Opkomst verkiezingen gemeente Oldenzaal

22.19 uur

Voorlopige uitslag GR2018 12 van de 17 stembureaus

22.00 uur

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen: 6 van de 17 stembureaus geteld

Voorlopige uitslag GR2018 6 van de 17 stembureaus

16.00 uur

Opkomstpercentage 16.00 uur. 7826 mensen hebben hun stem al uitgebracht. Dit is 31,3% van de stemgerechtigden. In 2014 had op dit tijdstip 31,0% gestemd.

Opkomstpercentage beeld 16.00u

11.30 uur

Opkomstpercentage 11.30 uur. 3528 mensen hebben hun stem al uitgebracht. Dit is 14,1% van de stemgerechtigden. In 2014 had op dit tijdstip 15,6% gestemd.

180321 Opkomstpercentage beeld 11.30u

7.30 uur

De stembureaus in Oldenzaal zijn geopend! Tot vanavond 21.00 uur kunt u stemmen. Bekijk hier de stembureaus. Meer informatie over de verkiezingen of het raadgevend Referendum? Kijk op www.oldenzaal.nl/verkiezingen.

-------------------------------------------------